Manteniment de productes Sage SP

Tot seguit mostrem les diferències entre cada un dels manteniments dels programes de Sage SP com ContaPlus, FacturaPlus, NominaPlus i TpvPlus.

CaracterístiquesManteniment SPecialManteniment AvançadaManteniment Standard
Telèfon d’assistència tècnica977612073977612073
Garantia d’atenció telefònica en 30 minuts
Assessorament legal, fiscal, contable i laboral
Sistema automàtic de còpies de seguretat al núvol, encriptat, comprimit i verificat
Recuperació de còpies de seguretat
Instal·lació remota de les actualitzacions per un tècnic certificat de Sage
Actualització de dades de versions antigues de l’aplicació
Horari d’assistència tècnicaCompletComplet
Assistència tècnica per xat
Assistència tècnica per mail
Resolució d’incidències a la base de dades
Accés a les actualitzacions legals i novetats de l’aplicació
Formació tècnica i funcional (webcast, vídeo, FAQs)
Accés a la web exclusiu clients
Formació subvencionada per la Formació Tripartita