Et presentem la nova guia de seguretat informàtica per empreses i organitzacions
Security Operations Center
Empreses satisfetes cloud

Cisco i Intel han realitzat un estudi per analitzar l’impacte del cloud en el model de consum de les TI. Revelen 06:00 conclusions perquè els proveïdors de serveis cloud i els departaments de TI s’adaptin a aquest nou escenari. Mitjançant enquestes a 4.226 responsables de TI pertanyents a empreses mitjanes i grans de 18 sectors […]

Sage murano 2014 infordisa1

La nova versió de Sage Murano amb un peu en el núvol , cada vegada més a prop teu . Per alguna cosa és el ERP amb més instal · lacions realitzades el 2013 . Sage aposta fort per la seva ERP de major penetració . La nova versió conté novetats i millores que tenen […]

Criteri de caixa sage

Es podran acollir al règim especial del criteri de caixa, els subjectes passius la facturació anual o volum d’operacions realitzada durant l’any natural anterior no hagi superat els 2.000.000 de euros per al càlcul de la facturació anual.   Què és el Criteri de Caixa de l’IVA És un nou règim especial de l’IVA, de caràcter voluntari, […]