Calendar

Què és Nimble Storage?

És un servei d’enllaç que transforma les operacions amb intel·ligència artificial (IA) que prevé i resolt els potencials errors, i optimitza automàticament el rendiment i els recursos de les aplicacions. Evitant l’impacte negatiu en les empreses.

HPE Nimble Storage ofereix a el client una experiència líder en la indústria.

Us donem alguns dels motius perquè els clients estan satisfets:

1

Intel·ligència artificial: HPE Nimble Storage ofereix una anàlisi en què prediu i prevé els problemes abans que passin. Mitjançant l’aprenentatge automàtic avançat de HPE InfoSight, el 86% dels clients abans que s’adonin que tenen un problema ja el tenen resolt. HPE InfoSight elimina les conjectures de la gestió d’emmagatzematge, i indica com poder millorar el seu rendiment, optimitzar els seus recursos i planificar el futur. Amb el seu portal basat en el núvol facilitant el benefici de la seva intel·ligència.

 

2

Suport predictiu amb accés directe a nivell 3: El suport per a capes, que solen ser els model típics, solen trigar molt de temps per resoldre problemes. L’automatització ha permès que HPE Nimble Storage elimini les frustrants i llargues escales eliminant el nivell 1 i 2 i proporcionant directe als experts a nivell 3 de HPE Nimble Storage. Tot això permet tenir un 73% menys de tiquets de suport i un 85% menys de temps dedicat a resoldre tiquets relacionats amb l’emmagatzematge i un 69% més ràpid en resoldre problemes que necessiten un Nivell 3.

 

3

Experiència sense esforç: HPE Nimble fa que sigui molt fàcil per a qualsevol TI comprar, instal·lar, operar i actualitzar. Fins i tot el client pot autoinstalar el sistema en pocs minuts. Aquesta experiència de l’usuari sense esforç en l’emmagatzematge vol dir que el client assigna menys recursos i temps en la gestió de HPE Nimbloe Storatge. Això vol dir que el 79% menys de servei TI. SI es vol dedicar menys temps a la gestió de l’emmagatzematge i en l’extensió d’incendis, la solució és HPE Nimble Storatge.

 

4

Una inversió preparada per al futur. Amb Timless Storage per HPE Nimble Storatge, es pot gaudir d’una experiència de propietat única, ajudant a eliminar sorpreses i millorant la protecció de la inversió a llarg termini. El programa inclou una garantia de satisfacció, de disponibilitat dels sis nous, una garantia de reducció de dades, programari tot inclòs, preus fixos de suport i actualitzacions controlades.

 

5

Escala fàcilment sense interrupcions: Amb HPE Nimble Storatge pots augmentar la capacitat i el rendiment d’un sistema en funcionament independent i sense interrupcions. També es pot escalar horitzontalment fins a 4 Nimble amb mobilitat de volums transparents entre elles, aconseguint un rendiment lineal i un escalat en la capacitat.

 

6

Habilita el núvol híbrid. El teixit flash multicloud de HPE Nimble Storatge amplia de forma intel·ligent els serveis de dades entre l’emmagatzematge local i el núvol pública de HPE. Infosight automatitza la gestió de l’emmagatzematge a través d’un sistema operatiu comú i integrat que permet la mobilitat de dades sense problemes entre les instal·lacions físiques i el núvol. Això allibera una varietat de casos d’ús híbrids i multicloud, incloent la migració bidireccional i dades i càrregues de treball, DR o Backups rendibles en el núvol, proves / desenvolupament i anàlisi híbrids, i pipelines devops CI / CD ràpids multicloud per a càrregues de treballs entre contenidors.

 

7

Disponibilitat dels sis nous garantits. Aquesta demostrat que HPE Nimble Storatge té una disponibilitat de l’99.9999% en tota la seva base instal·lada i la garantia per a cada client i cada array. I que millora amb HPE InfoSight que prevé i prediu els problemes abans que es de compte client.

 

8

Integritat i durabilitat externa de les dades, sense concessions: HPE Nimble Storage ofereix RAID de triple paritat com a estàndard amb 0 impacte en el rendiment, el que resulta enormement mes resilient que RAID5 o 6. HPE Nimble Storage Triple Parity + RAID pot suportar 3 errors de discos simultanis i proporcionar protecció addicional a través de la intra-paritat de el propi disc. L’arquitectura de nova generació de HPE Nimble Storage significa que els clients no necessiten triar entre la resiliència de dades i el rendiment.

 

9

Consumir emmagatzemen com a servei: HPE Nimble Storatge amb HPE GreenLake és un servei gestionat per l’usuari amb un model de pagament per ús i d’aquesta manera permet que l’equip se centri en la innovació. Pot millorar el temps d’obtenció de beneficis per implementar les seves aplicacions i evitar la inversió inicial i l’excés de subministrament, així com alinear fàcilment el flux de caixa amb l’ús mentre manté la visibilitat i el control de les seves dades.

 

10

Experiència HCI: HPE Nimble Storatge amb dHCI és una plataforma intel·ligent que descarrega la computació i l’emmagatzematge, a més d’integrar el control hipercovergent per a una gestió senzilla. HPE InfoSight i HPE Nimble Storatge dHCI ofereixen a l’empresa la màxima simplicitat en entorns virtualitzats sempre actius i eficiència en recursos.

 

11

Redueix i simplifica el cost de la protecció de dades: Servei de recuperació amb còpia de seguretat i recuperació senzilla, ràpida i integrat, tant les instal·lacions com en el núvol. Repliqui de forma nativa des de models HPE Nimble Storage All Flash en models híbrids o en HPE Cloud Volumes per a un DR de menor cost. Pot migrar fàcilment la seva infraestructura de backup al núvol amb HPE Cloud Volumes Backup

 

12

Client content any rere any: Els administradors de TI i els clients s’han manifestat sobre com es simplifiquen les seves demandes empresarials i eleva la seva experiència d’usuari gràcies a les capacitats de HPE Nimble Storage. La seva simplicitat radical i la seva transformació de l’experiència de suport ha donat com a resultat una qualificació general de 4,8 sobre 6 estrelles al Garnter Peer Insights amb clients que obtenen un valor millorat de les seves dades en un àmplia gamma de casos d’ús que suporten aplicacions crítiques per al negoci.

 

Per a més informació contacti amb nosaltres i estarem encantats d’ajudar-lo.

 

ens-com-saplic

L’ENS és un marc normatiu en el qual estableix unes normes per les quals s’ha de regir un SGSI (Sistema de Gestió de la Seguretat de la Informació).

I què és un SGSI? És un model de gestió continuat de la seguretat de la informació, basat en el clàssic i conegut PDCA (Plan-Do-Check-Act) per als que esteu habituats a altres marcs normatius com ISO 9001, 27001, 14001, etc.

Implantar l’ENS o qualsevol SGSI significa dissenyar, implementar i mantenir un conjunt de processos que permeten gestionar de forma eficient les 5 dimensions de la seguretat de la informació (Disponibilitat, Integritat, Confidencialitat, Traçabilitat i Autenticitat) segons els estàndards que marca el framework d’aquesta norma (o qualsevol altra com ISO/IEC 27001:2013, NIST, COBIT…

L’ENS centra la gestió sobre les 4 bases del cicle PDCA:

Imatge001

 

Però que hem de considerar abans d’endinsar-nos en aquest projecte?

Patrocini i suport de l’Alta Directiva

Considero que és de vital importància disposar d’un bon patrocinador dins de la direcció de l’empresa, perquè implantar un SGSI  implicarà una sèrie de despeses, afectarà a tots els usuaris de l’organisme i canvis en com treballar o realitzar algunes tasques per molts ja tan quotidianes que estan “viciades”, i seran difícils de corregir sense un suport “des de dalt” (per dir-ho suaument).

Com això de tenir a la nostra organització un directiu que ja està conscienciat en seguretat informàtica i li sorgeixi per voluntat pròpia millorar la seguretat informàtica, caldrà fer-ho a la inversa. S’haurà de buscar algun aliat en la direcció que comprengui el que els del gremi informàtic ja sabem: que sense la informàtica, ningú treballa, ja que cada cop més, tots els processos del negoci depenen de les TIC.

L’ENS (i l’ISO/IEC 27001:2013) vol un clar compromís de l’alta direcció en la gestió de la seguretat de la informació, i a l’hora de realitzar les auditories d’adequació/certificació, voldrà veure evidències clares d’això.

Estructura per a prendre decisions

L’Alta Directiva  ha d’anomenar / crear un grup interdisciplinari encarregat de gestionar la seguretat de la informació. Aquest grup se’l coneixerà com a Comitè de Seguretat de la Informació (Comitè STIC/Comitè SI) i ha de prendre totes les decisions transcendentals en matèria de Seguretat i que reporti regularment a la direcció l’estat de la seguretat. Aquest Comitè no cal que sigui tècnic, sinó que involucri als responsables dels principals departaments de l’organisme:

Imatge002

Finances: cal que algun responsable de Finances estigui involucrat en el Comitè STIC, ja que al final ells aprovaran les despeses necessàries per a dur a terme els projectes que el SGSI plantegi. Candidat: Interventor o Tresorer.

RRHH: moltes mesures de control estan enfocades al personal de l’organització (formacions, normatives de seguretat, etc.) per tant cal tenir suport d’aquest departament. Candidat: Responsable RRHH.

Jurídic: constantment sorgiran dubtes sobre la legislació i marc legal en el qual s’afronta el SGSI, i cal que algú que conegui molt bé els aspectes jurídics de l’organització assessori correctament al Comitè STIC. Candidat: Secretari.

Alta Directiva / Gerència: com a màxims responsables de l’organització davant qualsevol incident, l’objectiu  és integrar a membres de la direcció (inclús l’Alcalde en ajuntaments) dins del Comitè, proporcionant visió del negoci a les decisions que haurà de prendre el Comitè, alineant-les així amb els objectius estratègics del negoci o de l’organisme. La seva presència dins del comitè alhora mostra aquest “Compromís Formal” en matèria de seguretat i involucrant-la com a un procés vital en les activitats de l’organisme. Candidat: Alcaldia / Presidència / Gerència.

Informàtica: Com a Departament responsable de la gestió de la infraestructura IT disponible en l’organisme, cal que hi hagi un responsable Informàtic en el Comitè STIC. Candidat: Cap d’Informàtica.

Rols i Responsabilitats

El comitè STIC realitzarà una sèrie d’assignacions de diferents Rols i responsabilitats en la seguretat de la Informació. En concret, l’ENS desitja que es disposin de mínim els següents rols:

Imatge003

Responsable de Sistemes: Determina els requisits (de seguretat) dels serveis prestats segons els paràmetres de l’ENS. Valorarà les conseqüències d’un impacte negatiu sobre la seguretat dels serveis disponibles.

Responsable de la informació: Determina els requisits (de seguretat) de la informació tractada segons els paràmetres de l’ENS. Valorarà les conseqüències d’un impacte negatiu sobre la seguretat de la informació disponible.

NOTA: el Responsable de Sistemes i Responsable de la Informació convergir en la mateixa persona, convertint-se així en el Responsable de la Informació i Sistemes. En alguns casos, aquesta Responsabilitat pot caure directament sobre un organisme sencer com per exemple el mateix Comitè STIC.

Responsable de Seguretat: serà l’encarregat de categoritzar el sistema, elaborar la política de seguretat, realitzar l’Anàlisi de Riscos, elaborar el document d’aplicabilitat de l’ENS, establir les mesures de seguretat i elaborar tota la documentació amb procediments, polítiques, normes d’ús que seran aprovades pel Comitè i per la direcció.  També serà l’encarregat de revisar la posada en marxa de tots els controls de seguretat i diferents procediments en l’operació de la gestió de la seguretat. Finalment s’encarregarà d’elaborar els plans de millora de la seguretat.

Responsable del Sistema: serà la mà executora d’implementar controls establerts pel responsable de seguretat, així com la posada en marxa dels plans de continuïtat, gestió de controls d’accessos a la informació com supervisar les instal·lacions de maquinari i programari vetllant perquè la seguretat no estigui compromesa i que en tot moment s’ajusten a les autoritzacions pertinents.

NOTA: L’ENS deixa en manifest que els responsables de la Informació i els Responsables de la Seguretat, no poden ser la mateixa persona.

L’ENS contempla que en estructures molt petites, mínim hi hagi dues persones en els quals tindrà els rols de:

Direcció: integrant les següents funcions:

 • Responsable de la informació i Serveis
 • Responsable de Seguretat

Operació: reportant a direcció i integrant la funció de:

 • Responsable del sistema
Industria40

En un entorn tan canviant com l’actual i amb una pandèmia ha alternat l’estabilitat dels mercats arreu del món, la competitivitat empresarial és la clau per a la subsistència de l’economia. Per aquest motiu, tant des dels governs europeus com des dels més locals, s’és molt conscient que és absolutament necessària l’optimització i actualització de les indústries de cada país. Sense optimització no hi ha competitivitat.

La Indústria 4.0 és la materialització d’aquesta optimització que passa sobretot per la transformació digital dels processos productius de les empreses. Dur a terme aquesta transformació implica molt sovint canvis estructurals que afecten a part o tot el conjunt de la companyia i per tant suposen importants inversions en desenvolupament i integració de noves eines. La Unió Europea, el Gobierno de España i la Generalitat de Catalunya són conscients d’aquest fet i ofereixen ajudes i subvencions per adoptar la Indústria 4.0.

Subvencions de la UE per a la Indústria 4.0

La Unió Europea ha dissenyat un seguit de subvencions per ajudar a les empreses a aplicar la transformació digital i convertir-se en Indústria 4.0

Horitzó 2020

Horitzó 2020 és el programa d’investigació i innovació més ambiciós mai posat en marxa per la Unió Europea (UE) i s’espera que generi importants avenços al teixit empresarial de la Unió. És un programa dotat de 80.000 M€ que es reparteixen al llarg de 7 anys (2014-2020) als que s’hi sumaran inversió privada i pública. D’aquesta inversió, 13.500 M€ aniran destinats al sector de la fabricació i amb una especial atenció a les PIMES.

Consulta el programa per a més informació.

Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER)

El Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) té com a objectiu enfortir la cohesió socioeconòmica dins de la UE corregint i minimitzant els desequilibris entre cada una de les regions. Aquest programa centra els seus esforços i inversions en diferents àrees prioritàries clau com:

 1. Innovació i investigació
 2. Programa digital
 3. Suport a les PIMES
 4. Economia de baixes emissions de carboni

Els recursos destinats a aquest programa dependran sempre de la categoria de cada regió.

Subvencions del Gobiertno de España per a la Indústria 4.0

El Gobierno de España també disposa de subvencions específiques per a la transformació digital de les empreses. A continuació, en detallem algunes.

Indústria connectada 4.0

El programa Indústria connectada 4.0 pretén donar suport a projectes que persegueixin la transformació digital de les empreses industrials per tal que aconsegueixin evolucionar a l’economia digital. Concretament, aquesta actuació te com objectiu fomentar la incorporació de coneixements, tecnologies i innovacions destinades a la digitalització de processos i la generació de productes i serveis tecnològicament avançats i amb valor afegit.

Es tracta d’una subvenció reemborsable, d’un màxim del 80% del pressupost finançat, amb amortització màxima a 10 anys i 100.000€ d’import mínim pressupostat. Consulta el programa més a més informació.

Centre de Desenvolupament Tecnològic Industrial (CDTI)

El Centre de Desenvolupament Tecnològic Industrial (CDTI) és un organisme del Ministerio de Ciencia e Innovación que fomenta la innovació a nivell tecnològic de les PIMES espanyoles via subvencions i ajudes reemborsables en part. Aquest programa finançat en gran part per fons FEDER planteja les següents propostes

 • Projectes I+D: Ajudes a projectes de I+D desenvolupats per empreses i destinats a la creació i millora significativa de processos productius, productes o serveis.
 • CIEN: Ajuda a grans projectes de I+D, desenvolupats en col·laboració efectiva per agrupacions empresarials, orientats a la realització d’una investigació planificada en arees estratègiques de futur i potencial de projecció internacional.

Es una subvenció reemborsable, d’un màxim d’un 85% del pressupost i amb amortització a 7-10 anys.

Cámara de comercio de España

L’objectiu principal del programa Indústria 4.0 de la Cámara de comercio de España és el d’ajudar en el 85% del pressupost en solucions i accions adaptades a les necessitats de les PIME amb 3 línies bàsiques d’actuació:

 • Aplicacions de gestió del negoci, solucions de Business Intelligence i plataformes col·laboratives
 • Comunicacions i tractament de dades
 • Hibridació del món físic el món digital amb robòtica avançada, IoT, fabricació 3D.

Subvencions de la Generalitat de Catalunya per a la Indústria 4.0

Des de la Generalitat de Catalunya es presenten diversos programes de suport a la Indústria 4.0.

Préstecs en condicions preferents

Aquesta proposta aporta fins al 2% de bonificació dels interessos d’operacions de crèdit destinades a finançar projectes de digitalització i transformació digital de la indústria del país.

Va dirigit a empreses industrials i de serveis de la producció – excepte les incloses en les divisions 10, 11 i 12 CCAE) – així com empreses industrials de nova creació. Les empreses de serveis a la producció han de demostrar el 50% de la facturació a empreses industrials.

L’import mínim subvencionable és de 3,5M€ per grans empreses i 0,5M€ per a PIMES.

Més informació

Cupons a la Indústria 4.0

Aquests Cupons tenen la missió d’aportar ajuts per a la contractació de serveis orientats a la Indústria 4.0 que permetin millorar els productes, serveis o processos de les empreses. Es poden bescanviar per un dels següents serveis:

 • Cupó diagnosi Indústria 4.0: permet la identificació d’oportunitats de millora per incorporar noves tecnologies que habilitin un canvi estratègic cap a la Indústria 4.0 amb la implantació de plans de transformació. L’import màxim és de 8.000€
 • Cupó implantació Indústria 4.0: integra i testeja tecnologies de la indústria 4.0 mitjançant proves pilot i accés a infraestructures tecnològiques o arquitectures singulars. L’ajut màxim d’aquest cupó és de 20.000€

Assessorament per trobar una subvenció

Escollir la  millor proposta de subvenció per a la Indústria 4.0 pot ser una tasca complexa i plena de detalls desconeguts que fan difícil tirar-ho endavant. A més, sovint el projecte empresarial pot contemplar diferents tipus d’inversions i marejar al sol·licitant amb infinitat de condicionants.

Per aquest motiu, des de la Secretaría General de Indústria y de la PYME (SGIPYME) es posa a la disposició de tot aquell interessat un servei gratuït d’assessorament personalitzat sobre finançament públic per empreses que vulguin dur a terme un projecte industrial.

Per accedir al servei, cal emplenar un formulari de sol·licitud i enviar-lo al correu electrònic que detallen a la pàgina web de Financia_Industria.

Més informació

Unboxing hpe simplivity380

En aquest article, des d’Infordisa presentem HPE SimpliVity 380 Gen10.

Presentem l’unboxing i les principals presentacions tècniques d’HPE SimpliVity 380 Gen10. 

Des d’Infordisa, sempre estem a l’avantguarda de les novetats i tendències IT. En aquesta línia, l’inginier prevenda d’Infordisa, ens presenta de primera mà la nova HPE SimpliVity 380 Gen10. 

HPE SimpliVity 380 proporciona als líders de TI l’agilitat i economia del núvol, amb la governança i la gestió de la TI local. Ofereix una potent solució hiperconvergent capaç d’executar alguns dels centres de dades més eficients i amb major resiliència del món. Aquesta solució simplifica considerablement la TI mitjançant la combinació d’infraestructures i serveis de dades avançades per a càrregues de treball virtualizadas en la plataforma de servidor més venuda del mercat. Ofereix un conjunt complet de funcions avançades que permet espectaculars millores en l’eficiència, gestió, protecció i rendiment de les càrregues de treball virtualizadas per una fracció dels costos i de la complexitat del conjunt d’infraestructures tradicionals d’avui dia.

Novetats

 • Pot escalar fins a 96 nodes
 • Ampliable rang d’processadors escalables Intel® Xeon®
 • Es pot federar el suport de la Federació heterogènia (els grups de SimpliVity 380 Gen9 / Gen10 i el llegat SimpliVity clústers de SimpliVity 2600 Gen10)
 • Suport de xifratge de dades opcional
 • Suport RapidDR opcional

Escalable i configurable

 • Ampliable en 1 node incrementa fins a 96 nodes totals *
 • Processador – Elecció dels processadors escalables Intel® Xeon®
 • Memòria: de 144 GB a 1536 GB (per node)
 • Xarxa – 10Gb, 1Gb
 • Potència: redundant
 • Software de virtualització i llicències
 • Tot en un factor de forma compacte 2U

Característiques del software

 • VMware vSphere
 • Extensió de gestió de HPE SimpliVity per VMware vCenter
 • Microsoft Hyper-V QuickSpecs 

 

AZURE SPHERE OS

Microsoft revoluciona les xarxes amb l’anunci del seu propi sistema operatiu basat en el Kernel de Linux. Com va dir Satya Nadella, màxim responsable de Microsoft, al 2014, Microsoft estima a Linux. En aquesta línia, surt la presentació del nou Azure Sphere OS, un sistema amb el qual vol millorar la seguretat de l’Internet de les Coses.

I de què va?

Azure Sphere US és un conjunt de software i hardware destinat a millorar la seguretat dels petits processadors d’electrodomèstics intel·ligents, joguines connectades i altres dispositius.

Així, l’objectiu no és el públic en general, sinó l’Internet de les Coses (IoT), doncs reuneix hardware i software per protegir de ciberatacs i malware als dispositius connectats amb aquesta nova tecnologia.

Dit per les pròpies paraules de Brad Smith, president de Microsoft, “després de 43 anys, aquest és el primer dia que anunciem, i distribuirem, un kernel Linux personalitzat” fet que fa referència a la revolució que comporta aquesta presentació a la companyia.

Azure Sphere OS no és solament un sistema operatiu, sinó una nova classe de MCUs. Així, Microsoft ha desenvolupat un nou disseny que permetrà crear microprocessadors més potents que cedirà de manera gratuïta als fabricants i per tal que els utilitzin a la fabricació dels nous productes.

Azure Sphere OS és així un nou xip per a coses com a termòstats, neveres, joguines intel·ligents i altres objectes connectats a Internet. I, al mateix temps és un sistema operatiu personalitzat construït pensat en seguretat. Un sistema que incorpora kernel de Linux personalitzat i optimitzat per IoT.

Azure Sphere OS, ha estat desenvolupat per funcionar precisament en aquests xips i brindar major seguretat mitjançant actualitzacions almenys durant 10 anys.

D’aquesta manera, Azure Sphere OS també integrarà serveis de seguretat al núvol que protegiran cada dispositiu, i funcionarà al costat de qualsevol núvol, fins i tot en núvols privats.

I per què Linux?

No és cap secret la bona relació entre Microsoft i Linux, mostra d’això son per exemple diversos distros de Linux dins de la Microsoft Store, sent el més recent llançat al març el Kali Linux, tot i que aquests van enfocats a desenvolupadors.

Des de fa temps, sorgeixen rumors de l’interès de Microsoft per Linux. Microsoft, justifica el nou sistema operatiu basat en Linux amb el següent raonament: el sistema operatiu Windows 10 és massa gran com per muntar-se en els nous microprocessadors. Així, amb la base de Linux s’ha desenvolupat Azure Sphere OS, un sistema operatiu lleuger, apte per treballar amb els nous xips desenvolupats per a l’ocasió. Per aquest motiu s’ha apostat pel Kernel de Linux.

La versatilitat de Linux el converteix en la solució ideal, i més ara que Microsoft ha apostat pel el seu desenvolupament.

Segons Brad Smith veurem el primer hardware amb Azure Sphere OS a finals d’aquest 2018.

Llegim entre línies

Amb aquests moviments Microsoft està acceptant que parteix de la comunitat de desenvolupadors i no deixarà de treballar amb els sistemes de codi obert, per la qual cosa ha decidit començar a desenvolupar-los perquè aquests puguin treballar en projectes de l’empresa.

Linus Torvalds ha dit en alguna ocasió que si Microsoft fa alguna vegada aplicacions per Linux “significarà que hem guanyat”. Doncs bé, l’empresa de Nadella no només llança apps per Linux mitjançant Android, sinó que també accepta distros GNU/Linux en Windows 10 i en Azure, i ara té fins i tot el seu propi sistema basat en el Kernel.

 

I tu, què opines de la nova aposta de Microsoft?
Localtic infordisa

Hem estat convidats per la Regidoria de Tecnologies de la Informació i la Comunicació de l’Ajuntament de Cunit, a participar amb una ponència sobre Hiperconvergència amb HPE SimpliVity en les seves segones jornades del LocalTic.

Què és el LocalTIC 2017?

El LocalTIC 2017 és la segona edició d’unes jornades que són un punt de trobada on es concentren experiències tecnològiques tant del món públic com de l’àmbit privat.

Temàtiques:

Innovació, serveis públics, ENS, ENI, transparència, hiperconvergència, seguretat, certificats al núvol, signatura biomètrica, administració electrònica, SAAS, arxiu electrònic, expedient electrònic, videoactes, etc…

Contingut

El contingut d’aquesta segona edició està estructurat en 3 àmbits temàtics: la Innovació tecnològica aplicada, les Tecnologies de la Informació i de la Comunicació al servei del món públic i de l’oci tecnològic.

Aquest any, l’experiència està basada en Conferències, Ponències, activitats, tallers amb participants i activitats d’oci des de l’àmbit local fins a l’europeu passant per empreses privades de totes les projeccions. També s’ofereix un espai d’intercanvi ‘networking’, habilitant així un lloc de trobada entre ponents i assistents.

Aquest segon Congrés pretén reobrir els fòrums de reflexió i debat sobre l’ús de les TIC en entorns privats (empreses i organitzacions amb ànim de lucre) i públics.

Hiperconvergència amb HPE i Simplivity

El dia 12 de maig a les 11:30, realitzarem una presentació sobre els avantatges de la hiperconvergència de la mà de Simplivity i HPE. Presentarem casos pràctics realitzats per Infordisa i demostrarem les avançades característiques que proposta aquesta tecnologia a nivell de compressió, seguretat, optimització i escalabilitat. Demostrarem què és el que fa d’aquesta solució la proposta definitiva per a grans empreses i organitzacions.

Agenda

El LocalTIC tindrà lloc els propers dies 11 i 12 de maig, a l’Hotel Sercotel Cunit ****.

La nostra ponència Hiperconvergència amb HPE SimpliVity serà divendres dia 12, a les 11.30h. També ens podreu localitzar, i comentar amb nosaltres qualsevol tema, al nostre estand durant els dos dies que duren les jornades.

 

Mcsa windows server 2016

Per a les organitzacions que busquen seguretat, eficiència i innovació, Windows Server 2016 els hi proporciona tot. Windows Server 2016 és el sistema operatiu a punt per al núvol que admet les seves càrregues de treball actuals al mateix temps que introdueix noves tecnologies que faciliten la transició a núvol a un ritme que s’adapta al seu negoci.

La certificació li assegurarà tenir la capacitat i els recursos al seu abast per construir una solució d’IT més exitosa i robusta. Obtingui el MCSA de Windows Server 2016.

Cursos de certificació MCSA Windows Server 2016

Installation, Storage and Compute with Windows Server 2016 (M20740)

Dissenyat per a professionals que s’encarregaran d’administrar l’emmagatzematge i el càlcul mitjançant Windows Server 2016, la funció és comprendre els escenaris, els requisits i les opcions d’emmagatzematge i càlcul disponibles i aplicables a Windows Server 2016.

Networking with Windows Server 2016 (M20741)

Aquest curs proporciona les habilitats fonamentals de xarxa necessàries per implementar i donar suport a Windows Server 2016 en la majoria de les organitzacions. Cobreix els fonaments d’IP, les tecnologies d’accés remot i el contingut més avançat, incloent la creació de xarxes definides per software.

Identity with Windows Server 2016 (M20742)

Dins d’aquest curs de cinc dies veurem:

 1. Com implementar i configurar els Serveis de domini d’Active Directory (AD DS) en un entorn distribuït
 2. Com implementar la Directiva de grup, inclosa la forma de realitzar còpies de seguretat i restauració
 3. Com supervisar i solucionar problemes relacionades amb Active Directory amb Windows Server 2016

A més, aquest curs ensenya com implementar altres funcions de servidor d’Active Directory, com Serveis de federació d’Active Directory (AD FS) i Serveis de Certificate Server d’Active Directory (AD CS).

 • Upgrading Your Skills to MCSA Windows Server 2016 (M20743) Proporcioni més valor comercial i demostri el seu domini del conjunt principal d’habilitats de Windows Server 2016. Dins d’aquest curs, observem com implementar i configurar les noves característiques i funcionalitats de Windows Server 2016. Dissenyat per a professionals d’IT que desitgin actualitzar les seves habilitats tècniques des de Windows Server 2008 o Windows Server 2012 a Windows Server 2016. Aquest curs suposa un alt nivell de coneixement sobre les tecnologies anteriors de Windows Server i les habilitats equivalents a Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA) Windows Server 2008 o el Windows Server 2012.

 

MCSA Windows Server 2016

L’obtenció d’una certificació MCSA Windows Server 2016 el qualifica com a administrador de xarxes o de sistemes informàtics o com a especialista en xarxes informàtiques. És tan fàcil com passar els tres exàmens per aconseguir MCSA Windows Server 2016.

Curs Codi Examen
Installation, storage and compute with Windows Server 2016 M20740 70-740
Networking with Windows Server 2016 M20741 70-741
Identity with Windows Server 2016 M20742 70-742

Té dret a actualitzar les següents certificacions a la nova certificació MCSA Windows Server 2016:

 • MCSA Windows Server 2012
 • MCSA Windows Server 2008 
Curs Codi Examen
Upgrading Your Skills to MCSA Windows Server 2016 M20743 70-743
Com llicenciar windows server 2016

Saps com llicenciar els teus servidors amb Windows Server 2016? En aquest article t’ensenyem les característiques principals a tenir en compte i com configurar una bona instal·lació.

Funcionament de les llicències de nucli

Les llicències de nucli es venen en paquets de dos nuclis i cada processador necessitarà llicència per a un mínim de vuit nuclis, fet que suposa quatre paquets de dos nuclis. Cada servidor físic, inclosos els d’un sol processador, necessitaran llicències per a un mínim de dos processadors i 16 nuclis, fet que suposa 8 paquets de dos nuclis. Les llicències per a nuclis addicionals es poden sol·licitar en increments de dos nuclis (és a dir, un paquet de dos nuclis) per a un augment gradual en la densitat de nuclis.

L’edició Datacenter Edition proporciona drets a un nombre il·limitat d’OSE virtuals o MV si tots els nuclis físics d’un servidor tenen llicència. L’edició Standard Edition proporciona drets per fins a dos OSE virtuals o MV si tots els nuclis físics d’un servidor tenen llicència.

Taula llicències windows server 2016

 • Tots els nuclis físics del servidor han d’estar llicenciats. Els servidors es llicencien segons la quantitat de nuclis de processadors del servidor físic.
 • Es necessita un mínim de 16 llicències de nucli per a cada servidor.
 • Es necessita un mínim de 8 llicències de nucli per a cada processador físic.
 • Les llicències de nucli es vendran en paquets de dos.
 • El mínim requerit per llicenciar cada servidor físic és de 8 paquets de dos nuclis. El paquet de dos nuclis per a cada edició costa una vuitena part del preu d’una llicència de 2 processadors per a les edicions corresponents de Windows Server 2012 R2.
 • L’edició Standard ofereix drets per fins a dos Osés o contenidors Hyper-V en els casos en que tots els nuclis físics del servidor són llicenciats. Cada vegada que s’agreguen dues màquines virtuals, tots els nuclis del servidor han de ser llicenciats novament.
 • El preu de les llicències de 16 nuclis de les edicions Windows Server 2016 Datacenter i Standard tindran el mateix preu que la llicència de 2 processadors de les edicions corresponents a la versió Windows Server 2012 R2.
 • Els servidors existents de clients que tinguin Software Assurance rebran concessió de nuclis, segons sigui necessari, amb documentació.

 

Model de llicenciament Windows Server 2016

El model de llicenciament de Windows Server 2016 inclou les llicències de nucli i les llicències CAL (Client Access Licenses). Cadascun dels usuaris i / o dispositius que accedeixen a una edició de Windows Server Standard, Datacenter o Multipoint amb llicència necessita una llicència Windows Server CAL o un Windows Server i una llicència CAL RDS (Remote Desktop Services). Una llicència Windows Server CAL atorga als usuaris o dispositius el dret a accedir a qualsevol edició de Windows Server de la mateixa versió, o anterior. Cada llicència Window Server CAL atorga accés a múltiples llicències de Windows Server.

Després de la Disponibilitat General de Windows Server 2016, el model de negoci per a les edicions Standard i Datacenter realitzarà la transició de llicenciament basat en processador a llicenciament basada en nucli. El llicenciament basat en nucli ofereix una mètrica de llicenciament més consistent per a tots els entorns multi-núvol, millora la portabilitat de la càrrega de treball per a Windows Server gràcies a beneficis com Azure Hybrid Utilitza Benefit, i ajuda a eliminar la fricció en els diferents models de llicència.

Edicions Model de llicenciament Requerimints CAL*
Windows Server 2016 Datacenter Basat en nucli Windows Server CAL
Windows Server 2016 Standard Basat en nucli Windows Server CAL
Windows Server 2016 Essentials Basat en processador No se necesita CAL
Windows Server 2016 MultiPoint Premium Server Basat en processador Windows Server CAL + Desktop Services CAL
Windows Storage Server 2016 Basat en processador No es necessita CAL
Microsoft Hyper-V Server 2016 NA NA

* Algunes funcionalitats addicionals o avançades, com Remote Desktop Services o Active Directory Rights Management Services seguiran necessitant la compra d’una llicència CAL afegida.

 

Conversió de processador a nuclis: concessió de nuclis

 • Després de la Disponibilitat General de Windows Server 2016 i abans d’una renovació de l’acord, les llicències amb Software Assurance poden actualitzar-se a Windows Server 2016 en qualsevol moment.
 • Després de la Disponibilitat General de Windows Server 2016 i amb la renovació de l’acord, les llicències amb Software Assurance faran la transició a llicenciament basat en nucli.
 • Als clients locals amb Software Assurance se’ls concedirà un mínim de 8 llicències de nuclis per processador i 16 llicències de nuclis per servidor per a cada llicència de 2 processadors amb la renovació de l’acord. Als proveïdors de serveis se’ls concedirà un mínim de 8 llicències de nucli per cada llicència d’1 processador amb Software Assurance amb la renovació de l’acord.
 • Els clients amb llicències per a les edicions Standard i Software Assurance assignades a servidors de 4 processadors que executen més de dos OSEs se’ls concediran llicències per a cobrir els OSEs addicionals. Si no es realitza inventari, es donaran concessions de 8 nuclis per processador i de 16 nuclis per servidor (8 paquets de 2 nuclis) per a cada llicència de 2 processadors amb Software Assurance.

Per brindar suport en la transició per als clients amb Software Assurance a Windows Server 2016, es concediran llicències per als servidors llicenciats existents.

Per servidors amb ≤8 nuclis per processador i 16 nuclis per servidor: Per servidors amb >8 nuclis per processador i 16 nuclis per servidor:
• Els clients rebran un mínim de 8 nuclis per processador i 16 nuclis per servidor.

• No hi haurà impacte en el preu en comparació amb el preu de 2 processadors de Windows Server 2012 R2. El preu de 16 llicències de nucli de les edicions Windows Server 2016 Datacenter i Standard serà el mateix que la llicència de 2 processadors de les edicions corresponents de la versió Windows Server 2012 R2.

• Els clients rebran concessions per a servidors amb més de 8 nuclis per processador i 16 nuclis per servidor.

• Els clients paguen Software Assurance en els nuclis afegits.

 

Faq windows server 2016

Contingut d’aquest article

 

Quins canvis s’han introduït en les llicències amb Windows Server 2016 i System Center 2016?

Les llicències de les edicions Datacenter i Standard passaran dels processadors als nuclis físics, la qual cosa ajusta les llicències dels entorns de núvol privat i públic a una mateixa moneda i simplifica el procés de llicències per a les infraestructures multinúvol. Els clients que necessitin llicències per a servidors amb un màxim de 8 nuclis per processador per a Windows Server 2016 i System Center 2016, pagaran la mateixa quantitat addicional (preu unitari x quantitat) que van pagar per les llicències de 2012 R2 basades en el model de llicència de dos processadors. L’edició Standard Edition de Windows Server 2016 i System Center 2016 tindran llicència per a un màxim de 2 MV o 2 contenidors Hyper-V quan tots els nuclis físics del servidor estiguin coberts per llicència.

Amb Windows Server 2016:

 • Cada servidor físic haurà de tenir llicència per a tots els nuclis físics
 • Cada processador físic haurà de tenir llicència amb un mínim de 8 nuclis físics
 • Cada servidor físic haurà de tenir llicència amb un mínim de dos processadors, la qual cosa donarà un mínim de 16 nuclis físics
 • Les llicències de nucli es vendran en paquets de dos nuclis

 

Quin efecte tindrà en els clients el canvi del model de llicències de processador a nucli que es produeix en 2016?

 • La transició del model de llicències basat en processadors al basat en nuclis no afectarà als clients que tinguin Software Assurance fins a la seva renovació. Abans de la renovació, els clients que tinguin llicències amb Software Assurance podran actualitzar-se a Windows Server 2016 i System Center 2016 en qualsevol moment. Una vegada que Windows Server 2016 estigui a disposició del públic general i en el moment de la renovació, els clients que tinguin llicències amb Software Assurance passaran al model de llicències basades en nuclis
 • Les llicències netes noves per a Windows Server 2016 i System Center 2016 es basaran en nuclis (les llicències noves adquirides a través de MPSA o OEM, per exemple)
 • Als clients locals amb Programari Assurance se’ls atorgarà un mínim de 8 llicències de nuclis per processador i 16 llicències de nuclis per servidor per cada llicència de 2 processadors en el moment de renovació de l’acord. Als proveïdors de serveis se’ls atorgarà un mínim de 8 llicències de nuclis per cada llicència d’1 processador amb Software Assurance en el moment de renovació de l’acord.
 • Per facilitar la transició dels clients amb Software Assurance a Windows Server 2016 o System Center 2016, es concediran llicències per als servidors amb llicència que tinguin més de 8 nuclis per processador i 16 nuclis per servidor
 • Els pagaments de Software Assurance dels clients a partir d’aquesta renovació es basaran en el nou número de nuclis

 

Com funcionen les llicències de nuclis? Hi haurà una llicència per a 16 nuclis?   

Les llicències de nucli es venen en paquets de dos nuclis i cada processador necessitarà llicència per a un mínim de vuit nuclis, fet que suposa quatre paquets de dos nuclis. Cada servidor físic, inclosos els d’un sol processador, necessitaran llicències per a un mínim de dos processadors i 16 nuclis, fet que suposa 8 paquets de dos nuclis. Les llicències per a nuclis addicionals es poden sol·licitar en increments de dos nuclis (és a dir, un paquet de dos nuclis) per a un augment gradual en la densitat de nuclis.

L’edició Datacenter Edition proporciona drets a un nombre il·limitat d’OSE virtuals o MV si tots els nuclis físics d’un servidor tenen llicència. L’edició Standard Edition proporciona drets per fins a dos OSE virtuals o MV si tots els nuclis físics d’un servidor tenen llicència.

Taula llicències windows server 2016

 

Com es concediran llicències de nucli addicionals?

 • Després de la disponibilitat general de Windows Server 2016, es demanarà als clients que facin un inventari del seu entorn utilitzant eines adequades, inclosa Software Inventory Logging (SIL), o eines d’inventari d’altres fabricants
 • Els clients amb Software Assurance rebran concessions de llicències de nucli addicionals per als nuclis físics que utilitzin actualment en els servidors amb llicència que tinguin Software Assurance actiu. No es concediran nuclis addicionals a les llicències que no tinguin Software Assurance
 • Per garantir que els clients reben tots els nuclis als quals tenen dret, l’inventari dels entorns ha d’incloure documentació amb data dels servidors, processadors i nuclis de tot el maquinari de producció en el qual estigui instal·lat actualment Windows Server o System center. Els clients poden compartir aquesta informació amb Microsoft com a prova per a concessions addicionals de llicències de nucli
 • Es concediran llicències de nucli addicionals per als servidors amb més de 8 nuclis per processador i 16 nuclis per servidor. Els clients pagaran Software Assurance per als servidors que tingui més de 8 nuclis per processador i 16 nuclis per servidor.

Exemple de client: Quins canvis es produiran en les llicències de Windows Server 2016 i Systems Center 2016 si el client té un acord EA per a 500 llicències d’Datacenter amb servidors de 2 processadors (10 nuclis / processador) i desitja ajustar “True-up “altres 100 llicències després del llançament de Windows Server 2016?

Els ajustos “True-ups” depenen de la data de renovació de l’acord

Si la renovació de l’acord es produeix abans de la data de disponibilitat general, el client seguirà amb el model basat en processador durant el període de vigència de l’acord. En aquest cas, els True-ups també es basaran en els processadors i no es produirà cap impacte en el preu.

Si la renovació es produeix després de la data de disponibilitat general, l’acord es basarà en els nuclis i els ajustos “True-ups” també. El preu dels ajustos True-ups es basarà en el nombre de nuclis per servidor. No hi ha concessions de llicències per la configuració True-ups; les concessions només s’apliquen a les llicències existents. En la situació anterior, el client no apreciarà cap canvi en el preu de les 500 llicències de Datacenter, però sí que ho veurà en el preu de Software Assurance i en el dels 100 ajustos “True-ups”.

 

¿Es continuen necessitant llicències d’accés a clients (CAL) per Windows Server 2016?

Les edicions Windows Server Standard i Datacenter seguiran necessitant CAL del Windows Server per a cada usuari o dispositiu que accedeixi a un servidor. Algunes funcions addicionals o avançades seguiran necessitant la compra d’una llicència CAL addicional. A part de la CAL del Windows Server, aquestes CAL són necessàries per accedir a funcionalitats com Remote Desktop Services o Active Directory Rights Management Services.

 

Necessito llicència per als nuclis si els desactivo de manera que Windows Server ja no els fa servir?

Els nuclis físics que es desactiven no necessiten llicència. Per exemple, si es desactiven 8 nuclis d’un servidor que té 32, i aquests 8 nuclis ja no estan disponibles per al seu ús per part d’un sistema operatiu, només es necessitarà llicència per a 24 nuclis. Aquesta exempció no redueix el nombre mínim de llicències de nuclis necessàries.

 

Detalls sobre les edicions de Windows Server 2016

Les edicions de Windows Server 2016 disponibles són:

 • Windows Server 2016 Datacenter: Per a entorns de núvol i centres de dades altament virtualitzats. Inclou noves funcionalitats de centre de dades com a màquines virtuals blindades, xarxes definides per programari, espais d’emmagatzematge directe i rèplica d’emmagatzematge
 • Windows Server 2016 Standard: Per a entorns físics o mínimament virtualitzats
 • Windows Server 2016 Essentials: Per a petites empresas amb un màxim de 25 usuaris i 50 dispositius
 • Windows Server 2016 MultiPoint Premium Server: Per a clients amb llicències per volum de segments acadèmics exclusivament
 • Windows Storage Server 2016: Les edicions Standard i Workgroup només estan disponibles a través del canal per a OEM
Edicions windows server 2016

Et pots estar preguntant com pots aprofitar el creixent nombre de solucions híbrides al núvol per beneficiar el teu negoci: Microsoft Windows Server 2016 t’ofereix seguretat, escalabilitat i rendiment de classe empresarial, combinant la tranquil·litat de la IT tradicional local i la flexibilitat que el núvol habilita. Com probablement sabràs, s’han llançat les edicions HPE OEM Microsoft Windows Server 2016 Estàndard i Datacenter, totes dues presenten un gran nombre de beneficis.

Avui volem mostrar-te les diferents edicions de Windows Server 2016 disponibles perquè puguis triar la que millor s’adapta a les teves necessitats. En considerar HPE OEM Microsoft Windows Server 2016 per als teus entorns IT, podràs triar entre tres edicions principals basades en la mida de la teva organització, les teves necessitats de virtualització i els teus requisits de Datacenter.

 

Windows Server 2016 Datacenter

Per als clients amb grans necessitats de virtualització, Datacenter Edition és una gran opció, ja que inclou drets de virtualització il·limitats. Aquesta edició és ideal per a empreses de totes les mides que tenen exigents càrregues de treball IT, requereixen emmagatzematge avançat, virtualització i desplegament d’aplicacions. Windows Server 2016 Datacenter Edition ofereix les següents opcions i característiques:

 • Usuaris / dispositius il·limitats basats en CALs
 • VMs il·limitades
 • Hyper-V Containers il·limitats
 • Windows Server Containers il·limitats
 • Característiques d’emmagatzematge que inclouen Storage Replica y Storage Spaces Direct
 • Nou Networking Stack
 • VMs protegides i Host Guardian Service

 

Windows Server 2016 Standard

Pels clients SMB que necessiten funcions avançades,suport per a diferents oficines i requereixen una forma flexible de virtualitzar el seu entorn, la Standard Edition és la millor opció. Amb Windows Server 2016 Standard Edition, obtindreu:

 • Usuaris / dispositius il·limitats basats en CALs
 • 2 VMs
 • 2 Hyper-V Containers (Windows Server 2016 dóna dret a 2 VM o 2 Hyper-V Containers)
 • Windows Server Containers il·limitats

 

Windows Server 2016 Essentials

Per últim, però no menys important (perquè és una gran opció per a les petites empreses), si estàs buscant un primer servidor connectat al núvol, l’Essentials Edition és la ideal. Aquesta edició és ideal per a petites empreses de fins a 25 usuaris i 50 dispositius i és una bona opció per als clients que actualment utilitzen la Foundation Edition d’una versió anterior de Windows Server. Aquí hi ha el run-down de l’Essentials Edition:

 • 25 usuaris / 50 dispositius. No es requereixen CALs de servidor
 • 1 instància física o virtual (una física o una virtual + Hyper-V)
 • Ha de ser l’arrel del domini
 • Només per a servidors amb 1 ó 2 processadors

 

Comparativa Windows Server 2012 i 2016

Les edicions Standard i Datacenter de Windows Server 2016 ofereixen diverses característiques i funcionalitats no disponibles en edicions anteriors de Windows Server. Et presentem aquesta taula comparativa amb les diferències entre Windows Server 2012 i Windows Server 2016 Standard i Datacenter:

Licencias Windows server 2016