Industria40

En un entorn tant canviant com l’actual i amb una pandèmia alternat l’estabilitat dels mercats arreu del món, la competitivitat empresarial és la clau per a la subsistència de l’economia. Per aquest motiu, tant des dels governs europeus com des dels més locals, s’és molt conscient que és absolutament necessària l’optimització i actualització de les indústries de cada país. Sense optimització no hi ha competitivitat.

La Indústria 4.0 és la materialització d’aquesta optimització que passa sobretot per la transformació digital dels processos productius de les empreses. Dur a terme aquesta transformació implica molt sovint canvis estructurals que afecten a part o tot el conjunt de la companyia i per tant suposen importants inversions en desenvolupament i integració de noves eines. La Unió Europea, el Gobierno de España i la Generalitat de Catalunya son conscients d’aquest fet i ofereixen ajudes i subvencions per adoptar la Indústria 4.0.

Subvencions de la UE per a la Indústria 4.0

La Unió Europea ha dissenyat un seguit de subvencions per ajudar a les empreses a aplicar la transformació digital i convertir-se en Indústria 4.0

Horitzó 2020

Horitzó 2020 és el programa d’investigació i innovació més ambiciós mai posat en marxa per la Unió Europea (UE) i s’espera que generi importants avenços al teixit empresarial de la Unió. És un programa dotat de 80.000 M€ que es reparteixen al llarg de 7 anys (2014-2020) als que s’hi sumaran inversió privada i pública. D’aquesta inversió, 13.500 M€ aniran destinats al sector de la fabricació i amb una especial atenció a les PIMES.

Consulta el programa per a més informació.

Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER)

El Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) te com objectiu enfortir la cohesió socioeconòmica dins de la UE corregint i minimitzant els desequilibris entre cada una de les regions. Aquest programa centra els seus esforços i inversions en diferents àrees prioritàries clau com:

 1. Innovació i investigació
 2. Programa digital
 3. Suport a les PIMES
 4. Economia de baixes emissions de carboni

Els recursos destinats a aquest programa dependran sempre de la categoria de cada regió.

Subvencions del Gobiertno de España per a la Indústria 4.0

El Gobierno de España també disposa de subvencions específiques per a la transformació digital de les empreses. A continuació, en detallem algunes.

Indústria connectada 4.0

El programa Indústria connectada 4.0 pretén donar suport a projectes que persegueixin la transformació digital de les empreses industrials per tal que aconsegueixin evolucionar a l’economia digital. Concretament, aquesta actuació te com objectiu fomentar la incorporació de coneixements, tecnologies i innovacions destinades a la digitalització de processos i la generació de productes i serveis tecnològicament avançats i amb valor afegit.

Es tracta d’una subvenció reemborsable, d’un màxim del 80% del pressupost finançat, amb amortització màxima a 10 anys i 100.000€ d’import mínim pressupostat. Consulta el programa més a més informació.

Centre de Desenvolupament Tecnològic Industrial (CDTI)

El Centre de Desenvolupament Tecnològic Industrial (CDTI) és un organisme del Ministerio de Ciencia e Innovación que fomenta la innovació a nivell tecnològic de les PIMES espanyoles via subvencions i ajudes reemborsables en part. Aquest programa finançat en gran part per fons FEDER planteja les següents propostes

 • Projectes I+D: Ajudes a projectes de I+D desenvolupats per empreses i destinats a la creació i millora significativa de processos productius, productes o serveis.
 • CIEN: Ajuda a grans projectes de I+D, desenvolupats en col·laboració efectiva per agrupacions empresarials, orientats a la realització d’una investigació planificada en arees estratègiques de futur i potencial de projecció internacional.

Es una subvenció reemborsable, d’un màxim d’un 85% del pressupost i amb amortització a 7-10 anys.

Cámara de comercio de España

L’objectiu principal del programa Industria 4.0 de la Cámara de comercio de España és el d’ajudar en el 85% del pressupost en solucions i accions adaptades a les necessitats de les PIME amb 3 línies bàsiques d’actuació:

 • Aplicacions de gestió del negoci, solucions de Business Intelligence i plataformes col·laboratives
 • Comunicacions i tractament de dades
 • Hibridació del món físic la món digital amb robòtica avançada, IoT, fabricació 3D.

Subvencions de la Generalitat de Catalunya per a la Indústria 4.0

Des de la Generalitat de Catalunya es presenten diversos programes de suport a la Indústria 4.0.

Préstecs en condicions preferents

Aquesta proposta aporta fins al 2% de bonificació dels interessos d’operacions de crèdit destinades a finançar projectes de digitalització i transformació digital de la indústria del país.

Va dirigit a empreses industrials i de serveis de la producció – excepte les incloses en els divisions 10, 11 i 12 CCAE) – així com empreses industrials de nova creació. Les empreses de serveis a la producció han de demostrar el 50% de la facturació a empreses industrials.

L’import mínim subvencionable és de 3,5M€ per grans empreses i 0,5M€ per a PIMES.

Més informació

Cupons a la Indústria 4.0

Aquests Cupons tenen la missió d’aportar ajuts per a la contractació de serveis orientats a la Indústria 4.0 que permetin millorar els productes, serveis o processos de les empreses. Es poden bescanviar per un dels següents serveis:

 • Cupó diagnosi Indústria 4.0: permet la identificació d’oportunitats de millora per incorporar noves tecnologies que habilitin un canvi estratègic cap a la Indústria 4.0 amb la implantació de plans de transformació. L’import màxim és de 8.000€
 • Cupó implantació Indústria 4.0: integra i testeja tecnologies de la indústria 4.0 mitjançant proves pilot i accés a infraestructures tecnològiques o arquitectures singulars. L’ajut màxim d’aquest cupó és de 20.000€

Assessorament per trobar una subvenció

Escollir la  millor proposta de subvenció per a la Indústria 4.0 pot ser una tasca complexa i plena de detalls desconeguts que fan difícil tirar-ho endavant. A més, sovint el projecte empresarial pot contemplar diferents tipus d’inversions i marejar al sol·licitant amb infinitat de condicionants.

Per aquest motiu, des de la Secretaría General de Indústria y de la PYME (SGIPYME) es posa a la disposició de tot aquell interessat un servei gratuït d’assessorament personalitzat sobre finançament públic per empreses que vulguin dur a terme un projecte industrial.

Per accedir al servei, cal emplenar un formulari de sol·licitud i enviar-lo al correu electrònic que detallen a la pàgina web de Financia_Industria.

Més informació

Microsoft deixarà de donar suport a Windows 7 al gener de 2020. Dit d’una altra manera, Windows 7 es convertirà en un sistema operatiu vulnerable.


Fi de suport a Windows 7


Windows 7 ha tingut una vida de 10 anys gràcies a les diferents actualitzacions que ha tingut al llarg dels anys. Amb els anys s’han realitzat noves actualitzacions de la mateixa manera que s’ha deixat de donar suport a les més antigues.

El suport estàndard de Windows 7 va finalitzar el 2015, i en conseqüència va deixar de tenir millores en el seu desenvolupament i va passar a tenir exclusivament suport estès, la qual cosa significa que malgrat deixar de desenvolupar el sistema operatiu, es realitzaven actualitzacions de seguretat per a solucionar problemes amb la seguretat de tots els usuaris.

Però que passarà al gener de 2020?

Microsoft també deixarà de donar suport estès a Windows 7, per la qual cosa el sistema operatiu es quedarà sense cap mena de suport, millora de desenvolupament i actualització de seguretat. Pel que el sistema operatiu començarà a tenir greus problemes de seguretat i per als usuaris no serà segur continuar utilitzant-lo. Això serà així a excepció dels usuaris que decideixin pagar durant tres anys manteniment exclusiu per a Windows 7, un manteniment de pagament que donarà solucions de seguretat fins a 2023. Una solució extrema per a les empreses que es resisteixin a actualitzar a Windows 10.

En altres paraules, quan apareguin les primeres vulnerabilitats en el sistema operatiu, siguin crítiques o no, Microsoft no oferirà cap solució de seguretat. Pel que qualsevol ordinador amb Windows 7 podrà veure’s afectat, amb totes les conseqüències que això pot suposar; perduda de dades o còpia de dades sensibles entre moltes altres. Imagina que la seva empresa sigui mata d’un atac per la vulnerabilitat del sistema operatiu? La seva empresa i les seves dades quedaran desprotegides.

Compatibilitat de maquinari i aplicacions

Fins al dia d’avui, els fabricants de hardware i aplicacions han continuat desenvolupant els seus productes pensant en la compatibilitat amb Windows 7. Però, continuarà sent així? La resposta és no. El normal seria que a mesura que passin els anys, els fabricants deixin d’actualitzar les seves aplicacions pensant en Windows 7 i se centrin en els nous sistemes operatius. Al mateix temps que Windows 7 perdi quota de mercat, els proveïdors deixaran d’actualitzar les seves aplicacions per a aquest sistema operatiu, per la qual cosa el resultat final serà que els usuaris que es resisteixin a actualitzar-se a Windows 10, a poc a poc perdran la competitivitat amb aplicacions i per tant, funcionalitats. Imagina que la seva empresa es queda sense poder treballar sense el seu software CRM, ERP, RH, TPV o SGA? Fins quan donaran suport per a Windos 7 Corus ERP, Ahora o Sage?

De moment, està anunciat que el suport tècnic d’Internet Explorer també finalitzarà el 14 de gener de 2020, seguint així el mateix cicle de vida. Els altres navegadors, encara no s’han pronunciat al respecte, però el més probable és que en poc temps també deixin d’oferir actualitzacions per a Windows 7.

Windows 7 10

La solució passa per migrar a Windows 10

De la mateixa manera que passo amb la finalitat de suport a Windows XP, la millor solució és fer la migració a un nou sistema operatiu el qual tingui suport per part de la seva empresa mare. Així, el més lògic és l’actualització a Windows 10, la continuació de Windows 7. Però hem de tenir en compte les característiques tècniques que requereix Windows 10: un mínim d’1 i 2 GB de memòria RAM per a les seves versions de 32 i 64 bits, 16 i 20 GB d’emmagatzematge intern per a les de 32 i 64 bits, una gràfica compatible amb DirectX9 i una resolució de pantalla de com a poc 800×600.

Si els equips de la seva empresa no tenen aquestes característiques mínimes, haurà d’actualitzar també els equips per a poder treballar amb un sistema operatiu segur i amb suport tècnic per part del fabricant. Com més nou i actual sigui l’ordinador, més profit es podrà treure a Windows 10.

Per a tenir el hardware de la seva empresa sempre actualitzat, pot consultar el servei de subscripció IT de Infordisa.

Com actualitzar la meva empresa a Windows 10?

La versió Microsoft 365 Empresa inclou una actualització gratuïta per als usuaris amb dispositius que disposin d’una llicència de Windows 7, 8 o 8.1 Pro. Al mateix temps, si et fas amb Microsoft 365 Empresa, els teus usuaris podran actualitzar tots els seus dispositius antics amb llicències de Windows Pro amb les llicències gratuïtament.

Posa’t en contacte amb el consultor especialitzat d’Infordisa i després d’estudiar la infraestructura, els requisits i necessitats de la teva empresa i et farem una proposta d’actualització a Windows 10 a mida.

En aquest article, mostrem els efectes i conseqüències a les empreses del projecte de llei del Govern Espanyol per reformar l’estatut dels treballadors.

Els últims mesos hem sentit a parlar de la reforma de l’estatut dels treballadors i el control horari. Però en què consisteix aquesta reforma? 

Han sigut multitud els mitjans de comunicació que han fet ressò de la proposta per modificar l’estatut dels treballadors per part del Ministeri de Treball, amb el suport de CCOO i UGT. S’han creat de rumors, però en què consisteix exactament aquesta reforma?

D’entrada, la proposta obligarà a les empreses a registrar la jornada laboral de tots els empleats. Això, permetrà als treballadors, el dret bàsic de conèixer la durada i la distribució de la jornada ordinària de treball i el seu horari.

Això evitarà 

 • Hores extres sobre la jornada màxima anual.
 • Aixecar actes de liquidacions de quotes a la seguretat social.
 • Evitar que no es compleixi la jornada anual prevista per treballador

Afectes pels treballadors

 • Tots els treballadors hauran de fitxar a l’entrada i la sortida de la feina.
 • Controlar el pagament de les hores extres, i per tant, cobrarles.
 • Evitar contractes a temps parcial de forma fraudulenta, pagant menys a treballadors que realment treballen a jornada completa. Per tant, un contracte just per tots els treballadors.

Afectes per les empreses

 • Obligades a registrar les hores treballades.
 • El registre serà diari.
 • Haurà de reflectir l’hora exacta d’entrada i sortida
 • A final de mes informar a cada treballador de les hores ordinàries i extres realitzades, i enviar-la als sindicats.
 • Guardar els registres d’horaris fins a quatre anys.
 • Declarar i pagar les hores extres.

Malgrat la normativa no ser vigent, les grans empreses compleixen aquests requisits des de fa anys pel que la normativa afectarà principalment a petites i mitjanes empreses, pel que l’acció de fitxar en entrar i sortir de la feina, serà obligatori per tothom.

La cara oculta de les hores extres actuals

 • 410.000 treballadors fan hores extres i no les cobren ni són reflectides en la nòmina. Per aquest forat horari, desapareixem milers de posicions de treball.
 • 9 milions d’hores extres il·legals a Espanya setmanalment sense cotitzar. La qual cosa fa que la seguretat social deixi d’ingressar fins a 2.000 milions setmanals.
 • Utilització perversa de l’horari parcial, ja que algunes empreses contracten els treballadors per 4h diàries i acaben treballant 8 i 9h diàries
 • Els sectors on es fan més hores extres sense cobrar, és el sector financer, immobiliari, científic i formació.
 • Es calcula que si és poses fi a la mala pràctica de les hores extres, es podrien crear fins a 74.700 noves posicions de treball a temps complet.

Per tant, serà d’obligació per llei a totes les empreses a registrar l’horari dels seus treballadors.
La llei també pretén establir la desconnexió digital, la qual el dia d’avui està establerta tan sols en treballadors públics. La desconnexió digital, té com a principal objectiu que els treballadors no hagin de contestar ni atendre trucades i/o correus fora del seu horari laboral, amb l’objectiu d‘eliminar el risc de patir fatiga informàtica i millorar la conciliació de la vida laboral i personal dels treballadors, donar-ne copia als representants dels treballadors quan ho demanin i guardar la documentació durant uns anys per les inspeccions de treball.

Mitjans de comunicació

Logo tv3
Logo rtve
Logo lasexta
Logo antena3La teva sol·lució, CORUS RH

Corus RH és un software de control de presència amb enormes possibilitats de control i gestió horària. Ja pot gestionar un control exhaustiu de les entrades, sortides, absències, la puntualitat i moltes més opcions dels seus treballadors.

A continuació us presentem un article molt interessant publicat per Xataka, on descobrim el reidsseny realitzat per Microsoft amb les icones d’Office.

Noves Icones Office amb un nou llenguatge de disseny més net, modern i atractiu.

Les icones de Microsoft Office van van ser redissenyades per última vegada al 2013. Ara, després de l’arribada de Windows 10 i el seu nou llenguatge de disseny, conegut com Fluent Design, la companyia ha decidit actualitzar les icones de les famoses aplicacions que integren  ofimàtica.

Amb aquest canvi, i segons la mateixa Microsoft, es busca que Office reflecteixi el seu nou caràcter col·laboratiu i de multiplaforma, amb el que busca crear un segell d’identitat més enllà de Windows i que sigui reconegut tant en Mac, com iOS i Android.

Microsoft rediseña los iconos de Office con su nuevo lenguaje de diseño más limpio, moderno y atractivo

Office ja no és només de Windows

Adoptant el tan de moda “dissenyo pla”, l’equip de disseny de Microsoft va fer que cada icona ressaltés en dues capes: una per a la lletra, que és la identitat de l’aplicació al costat del seu color; i una altra per al fons, que emfatitza de forma senzilla en què consisteix la tasca d’aquesta aplicació. Les úniques excepcions són el cas de OneDrive, que manté la forma d’un núvol, i Skype, on la seva famosa ‘S’ acapara tota l’atenció.

Jon Friedman, director de disseny de Microsoft, explica que amb això es permet “mantenir la familiaritat i al mateix temps emfatitzar la simplicitat quan estem dins de l’aplicació”. L’interessant de tot, és que el canvi, donen aire fresc a les icones, i aquestes són familiars i fàcils de reconèixer.

Com a curiositat, ‘Jaws’ Novet destaca el fet que Microsoft va eliminar la lletra ‘L’ a l’anterior redisseny de 2013 de la icona d’Excel, que servia com a complement a la ‘X’ i ajudava amb la pronunciació (en anglès) ‘XL’ = ‘Excel’. Sembla ser que la ‘L’ no tornarà mai més.

Cal destacar que aquest redisseny només contempla les icones de la suite i no la seva interfície, almenys de moment, per la qual cosa Office 2019 no tindrà cap canvi més enllà de les icones, el canvi de les quals es començarà a veure els propers dies en totes les plataformes on està disponible Office.

Un canvi que, segons Microsoft, “busca dissenys humans que emfatitzin en el context i reflecteixin la velocitat de la vida moderna”.

Microsoft Office Nuevos Iconos 1Microsoft Office Nuevos Iconos 2Microsoft Office Nuevos Iconos 5Microsoft Office Nuevos Iconos 3Microsoft Office Nuevos Iconos 6

 

 

Si vols llegir l’article complet de Xataka, pots fer-ho a aqui.

El model Freeware, com funciona?

El concepte freeware fa referència a un programari que es distribueix sense pagament per llicència, és a dir: sense cost per llicència. Per tant, tots podem utilitzar-ho per temps il·limitat. 

Qui crea un software freeware, conserva els drets d’autor sobre ell i, per tant, aquella persona o empresa que ho utilitzi haurà de fer-ho segons les normes imposades pel creador. Així, l’ús del programari va lligat al compliment de la normativa imposada pel mateix desenvolupador.

Ahora Freeware, el nostre software freeware

Infordisa, aposta pel model software freeware, el model de programari del futur. Ahora Freeware és un software avançat tant en funcionalitats com en desenvolupament del software i model de negoci. Des de 2008, Ahora aposta pel software freeware. Això es tradueix en diversos aspectes clau. D’una banda, treballa sota una sèrie de clàusules pensades per oferir la major protecció als clients; d’altra banda, el software de gestió no té cap cost de llicències.

Ahora freeware

Software de gestió sense cap cost de llicències

El software de gestió freeware es distribueix sense cost de llicències d’usuari, ara i sempre. Ahora no fa pagar per a les llicències de cap tipus d’aplicació, eina o mòdul tecnològic o funcional.

En ser les llicències totalment gratuïtes, el client tan sols ha d’invertir en serveis (de consultoria, implantació, formació…), la qual cosa et permetrà obtenir la solució de gestió més adaptada a les teves necessitats. El freeware no té cap truc, només és un model de negoci diferent basat en l’economia col·laborativa, recolzant el desenvolupament del software a partir de la Xarxa de Canal. Així, Ahora pot oferir les solucions de gestió de manera gratuïta, i assegurar la major qualitat i el millor servei.

Solucions sectorials

Ahora, ofereix mòduls de treball per adaptar les funcionalitats del programari a les necessitats específiques de cada sector empresarial. Amb quins sectors treballa Ahora? Lloguer de maquinària, Agrícola, Ceràmic, Calçat, Químic i pintures, Indústria gràfica, Instal·ladors, Immobiliari, Distribució farmacèutica, Sector vivers, Reciclatge i Gestió de residus.

Soluciones sectoriales ahora

Per empreses de qualsevol tamany

Gràcies a les tres solucions que ofereix, Ahora pot adaptar-se a qualsevol empresa, sigui quina sigui la seva grandària, des d’una micropyme fins a grans empreses amb el seu propi departament TIC. Aquesta adaptabilitat, permet a l’empresa usuària d’Ahora Freeware no haver de canviar de software en tota la seva evolució professional, sigui el que sigui el seu tamany, ja que Ahora s’adapta a les seves necessitats.

Manteniment opcional i variable

Pel bon funcionament del software en tot moment, és recomanable la contractació del servei de manteniment. Malgrat això, el contracte de manteniment per al software Ahora és opcional (a excepció d’en la línia Express, que trasllada un mínim cost de manteniment evolutiu).

En cas de contractar el servei de manteniment, aquest es pot donar de baixa en qualsevol moment sense cap tipus de penalització ni lletra petita. De la mateixa manera, aquest, es podrà tornar a donar d’alta quan el client consideri oportú.

El contracte de manteniment és dels més econòmics del mercat, a major nombre d’usuaris, menor preu global. Al mateix temps, encara que els mòduls o àrees funcionals implantades augmenti, el cost del manteniment no augmenta.

 

Aexpress crm mockup uai 1032x638

Garantia total de producte i servei

Tinguis o no tinguis contractat el manteniment del programari de gestió, està garantit per a tota la vida.

Els menors costos d’adquisició, propietat i actualització del mercat

 • Els costos d’adquisició són menors perquè no tens cap despesa inicial en llicències d’usuari.
 • Els costos de propietat tendeixen a zero perquè, de la mateixa manera, no hauràs de pagar en el futur ni un euro per llicències. No importa que sigueu més usuaris o que contractis funcionalitats addicionals. A més, el cost de manteniment disminueix a quants més usuaris utilitzin l’aplicació.
 • Els costos d’actualització són ínfims, perquè l’avançada tecnologia i arquitectura de les aplicacions de gestió permet actualitzar una revisió amb qüestió de minuts, i una versió en poques hores.

Sense cap limitació

Sense limitacions tècniques, ni funcionals, ni de nombre d’usuaris. En contractar una solució de software, és important escollir un proveïdor que pugui cobrir les teves necessitats presents, però també les futures. Ahora, software de gestió freeware cobreix totes les àrees de la companyia i ofereixen abast funcional avançat: Ahora no ofereix només solucions ERP, sinó també CRM, SGA, GMAO… Tot un seguit d’aplicacions que formen un sistema d’informació complet. Tot això, sense cap cost de llicències per usuari, sense límit temporal d’ús i amb tota la potència de MS SQLServer, sobre una innovadora i diferenciada arquitectura.

Personalitzacions no afectades pel control de versions

Ahora Freeware busca la innovació, tant a nivell de model de negoci com en els seus productes. La principal característica de les solucions de gestió que ofereix al mercat, a nivell de tecnologia i arquitectura, és que qualsevol personalització realitzada no es veu afectada pel control de versions.

Actualitzar el software de gestió d’Ahora sempre serà un procés senzill i que es duu a terme en minuts o hores, encara que s’hagin realitzat gran quantitat de personalitzacions. Això té una repercussió nul·la en costos d’actualització i en trastorns operatius i costos indirectes.

Ax mockup banner2 uai 1032x876

No confonguem el software freeware amb software lliure, sharewere, donationware, postcardware…

No hem de confondre el freeware amb el software lliure. A diferència del freeware, amb el software lliure els usuaris tenen la llibertat d’executar, copiar, distribuir, estudiar, modificar i millorar el software sense limitacions. És a dir, el software lliure dóna total llibertat a l’usuari. El freeware té propietari i el software lliure no.. Per tant, el freeware és considerat com un “software propietari”. No obstant això, tots dos es distribueixen de forma gratuïta i es permet el seu lliure ús.

Existeix també el software shareware, com una variant del freeware. El shareware tracta d’aconseguir que l’usuari provi el producte durant un temps limitat, posant el caramel en la boca del client i enamorant-lo. Un cop finalitzat el període de prova, el client haurà de pagar el software.

A part, existeixen altres variants de formes de distribució de software, com per exemple el postcardware o el emailware, que consisteixen en enviar una carta o mail al propietari, o el donationware en el qual l’usuari ha de realitzar una donació a canvi del software.

El Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) entrarà en vigor a partir del pròxim 25 de maig, amb un impacte molt fort en les empreses que es manegen amb dades personals.
En aquest article es presenta a tots els interessats un resum sobre el contingut del nou Reglament, especialment pel que fa a empreses espanyoles. El propòsit és que serveixi com a guia a tots aquells directors i empleats d’empreses que, directament o indirectament, estigui relacionats amb la protecció de dades de caràcter personal.

¿Què és el RGPD?

El Reglament General de Protecció de Dades va ser aprovat al maig de 2016 pel Parlament Europeu i el Consell, principalment amb la necessitat d’unificar les regulacions dels estats membres en aquest tema, a més d’introduir certes novetats relacionades amb les novetats del món digital.
Aprovat sota el nombre 2016/679, el seu nom complet és reglament “relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46 / CE “.

1. Nous principis

S’introdueixen tres principis fonamentals que regiran el tractament:

Responsabilitat (accountability): s’exigeix ​​a totes les organitzacions, públiques i privades, que adoptin en tots els seus nivells una actitud proactiva, diligent i conscient en el tractament de dades. Les empreses han de poder demostrar que compleixen amb els nous requeriments, el que les portarà a implementar polítiques internes i mecanismes de control.

Protecció de dades per defecte i des del disseny: les mesures destinades a protecció de dades han de ser desenvolupades i aplicades des de l’inici mateix de l’empresa o activitat de tractament.

Transparència: la informació sobre tractament de dades personals (per exemple, avisos i polítiques de privacitat) ha de ser més senzilla i comprensible per a l’usuari.

2. Nous drets

Els drets a favor de les persones físiques les dades de les quals es tractin han estat reforçats i renovats, com s’indica a continuació.

Consentiment inequívoc: es requereix una acceptació expressa i conscient de la persona autoritzant el tractament de les seves dades personals (adéu al consentiment tàcit).

Dret a l’oblit, desenvolupant a partir de certa jurisprudència europea, especialment en casos iniciats contra Google, consisteix essencialment en els drets de cancel·lació o oposició en l’entorn online.

Dret d’accés: implica que les persones físiques, en cas que les seves dades personals estiguin sent tractats, puguin accedir-hi i obtenir informació sobre: ​​(i) finalitat del tractament; (Ii) destinataris de les dades; (Iii) termini de conservació, entre d’altres.

Portabilitat: els interessats tenen dret a rebre les dades personals que hagin subministrat a un responsable, en un format llegible i ordenat. També poden transmetre aquestes dades a un altre proveïdor.

Denúncies i indemnitzacions: les persones poden presentar denúncies a responsables a través d’associacions d’usuaris. A més, tenen dret a reclamar indemnitzacions pels danys i perjudicis derivats de tractaments duts a terme en forma il·lícita.

3. Sancions

Les sancions establertes pel reglament europeu són més rigoroses. La LOPD establia multes econòmiques des de 900 euros i arribant als 600 000 en els casos de major gravetat.

No obstant això, en el reglament europeu s’estableixen criteris de proporcionalitat sobre la base de la facturació de l’empresa. Així, les organitzacions poden arribar a pagar en concepte de multa sumes de fins al 4% de la facturació global anual amb un límit màxim de 20 milions d’euros. Sens dubte, hi ha una gran diferència.

4. La figura del delegat

Un altre aspecte destacat del reglament general és la creació d’una figura nova: el Delegat de Protecció de Dades. Es tracta d’una persona amb experiència i coneixement en la matèria, que obligatòriament haurà de ser designada per organismes públics i per empreses que realitzin tractament de dades personals a gran escala. Actuarà amb total autonomia de l’autoritat de control (Agència Espanyola de Protecció de Dades).

Entre les seves funcions més rellevants es troben les d’informar obligacions que té a càrrec el responsable del tractament de les dades a l’empresa, supervisar que compleixi amb les polítiques i obligacions al seu càrrec i també oferir el seu assessorament respecte de decisions i accions que l’organització s’executi en matèria de protecció de dades.

Com han de complir amb el RGPD les empreses? Les funcions dels diferents departaments

Per descomptat, en totes les empreses que tractin dades de caràcter personal, els representants i els responsables del tractament hauran de comptar amb la capacitació suficient sobre les seves obligacions i l’eventual conseqüència de les seves accions. El mateix per a tots els empleats de l’empresa que tinguin accés a la informació.

En particular, cal que les diferents àrees compleixin amb els següents mandats:

RRHH: és una oportunitat per reforçar els nivells de seguretat pel que fa al tractament de dades, tant de treballadors de l’empresa com de clients. Ha de considerar-se especialment aquesta circumstància en els processos de selecció de personal: els candidats han de tenir els drets que hem esmentat anteriorment.
Màrqueting: els integrants d’aquesta àrea han d’assegurar que en el moment del consentiment s’hagin explicat degudament les finalitats i les modalitats del tractament de dades.
Legal: sense dubte, la funció d’assessorament i control que poden complir els advocats respecte a la resta de les àrees és fonamental. Aquest departament ha de revisar qüestions com el tractament de les sol·licituds, la documentació dels processos, l’adequació dels temps de resposta i la publicació de les polítiques.
Finances: el RGPD impacta sobre els certificats digitals personals (per exemple, Single Euro Payments Area). Per això, els departaments de finances asseguraran que els certificats i identificadors digitals siguin segurs. També identificar clarament les multes aplicables i els plans de risc.

Hem estat convidats per CTecno (Cercle Tecnològic de Catalunya) a participar en una taula rodona dissenyada per potenciar la innovació tecnològica de les empreses del sector vitivinícola.

Què és la Jornada d’Innovació TIC?

CTecno (Cercle Tecnològic de Catalunya) juntament amb el suport de la Diputació de Barcelona, organitza la Jornada d’Innovació en el sector del vi i el cava. Aquesta jornada, que forma part del cicle de Jornades d’Innovació TIC (JIT), tindrà lloc el proper 23 de març a Vilafranca del Penedès. L’objectiu de la jornada és el de potenciar la innovació tecnològica de les empreses del sector del vi i el cava, i va orientada a professionals del sector vitivinícola i professionals TIC.

De què parlarem?

Infordisa ha estat convidada a una taula rodona on es reflexionarà sobre l’evolució de les TIC en el sector vitivinícola i com aquestes tecnologies poden ajudar a les empreses a potenciar els seus resultats i assolir objectius. Per la nostra part, centrarem l’atenció en la necessitat existent de portar un control exhaustiu del procés de venda. Gràcies a la Cultura CRM, assegurem que totes les parts del procés de venda es duen a terme de la manera més òptima, evitant fuga d’informació o pèrdua d’oportunitats.

La Jornada d’Innovació TIC tindrà lloca a la Sala de Plens de la Seu del Consell Comarcal de l’Alt Penedès (Carrer Hermenegild Clascar, 1 – 3, Vilafranca del Penedès), i la durada prevista és de 10h a 13h.

Agenda

 • Benvinguda institucional
  • Il·lm. Sr. Pere Regull, Alcalde de Vilafranca del Penedès
  • Jordi William Carnes, President del CTecno
 • Conferència a càrrec de Genís Roca, soci president de RocaSalvatella
 • Coffee-break

A continuació et donem uns enllaços per conèixer tots els detalls de la posada en marxa del producte i aprendre sobre la millor manera de treballar amb Sage 200c.

Comptabilitat i estimacions

Cómo configurar tu Plan de Cuentas en Sage 200c
Cómo contabilizar tus facturas de ventas y compras desde la Entrada de Asientos con Sage 200c
Cómo contabilizar tus facturas de ventas y compras desde la Entrada de Facturas con Sage 200c
Cómo configurar Sage 200c para contabilizar Facturas de ventas y compras.
Cómo crear una empresa en estimaciones en Sage 200c

 

Gestió

Factura electrónica para Administraciones Públicas en Sage 200c
Cómo agrupar albaranes en Sage 200c

 

Laboral

Cómo informar horas en empleados a tiempo parcial en Sage 200c
Cómo informar incidencias de empleado por calendario en Sage 200c
Informar datos de empleado para el cálculo de la nómina en Sage 200c
Cómo calcular una nómina en Sage 200c
Cómo dar de alta un empleado en Sage 200c
SILTRA: pasos a seguir en la generación de ficheros a TGSS en Sage200c

 

Plataforma i utilitats

Cómo “buscar” en Sage 200c
Cómo crear tu empresa en Sage 200c
Qué son y cómo gestionar los favoritos en Sage 200c
Cómo crear usuarios en Sage 200c
Cómo desbloquear usuarios en Sage 200c
Live Update en Sage 200c
Módulo de Maestros Sage200c

Per triar un programari de gestió cal fer-se moltes preguntes, però sobretot tenir moltes respostes.

Sage 200C és la resposta a les teves inquietuds:

S’ADAPTARÀ AL MEU TIPUS DE NEGOCI?

Sí. El seu sistema modular i el seu innovador ecosistema de treball, que permet la contractació de solucions de tercers homologats per Sage, fa de Sage 200C una solució perfectament adaptable als més variats tipus de negoci.

QUINES ÀREES DE GESTIÓ COBREIX SAGE 200C?

Totes … i moltes més. A més dels mòduls tradicionals d’un ERP i d’una sèrie de mòduls de gestió avançada, Sage 200C et permet accedir a funcionalitats d’alta productivitat amb eines de col·laboració via API: Connexió, descàrrega i integració automàtica d’apunts bancaris, comerç electrònic, els Sage Laboral Portal 360, etc.

Posibildades Sage 200c

COM PUC CRÉIXER O AUGMENTAR FUNCIONALITATS?

Afegint mòduls o solucions específiques de tercers. Els avenços en connectivitat de Sage 200C l’han portat a crear un nou ecosistema de treball que integra solucions de tercers homologades per Sage. Permetent així connectar i integrar solucions molt especialitzades i específiques.

COM PUC APRENDRE A FER-LO SERVIR?

Molt més fàcil del que creus. Un disseny actual i la seva especial usabilitat, facilita la teva adaptació i ús. Amb Sage 200C trobaràs sempre la dada, procés o informació, de forma precisa sense perdre’t per l’aplicació.

S’INTEGRARÀ AMB LES APLICACIONS DEL MEU NEGOCI?

Sage 200C té plena capacitat de connectivitat i integració. Els nostres experts avaluen les teves necessitats de connexió i integració amb Sage 200C. Recorda a més que pots integrar Sage 200C amb Ms Office 365.

QUANT EM COSTARÀ?

Tu tries. El seu sistema modular amb pagament per subscripció facilita el control de la despesa en tot moment, ja que pagues només pel que estàs fent servir. Això facilita l’escalabilitat, fins i tot en empreses amb un gran component d’estacionalitat. A més, podràs adaptar Sage 200C al teu negoci amb senzills processos de configuració o personalització.

CADA QUAN L’HE D’ACTUALITZAR?

L’actualització és automàtica. Amb Sage 200C sempre treballaràs d’acord amb la normativa legal vigent i amb les últimes actualitzacions tecnològiques que desenvolupem, perquè s’actualitza automàticament, previ avís i anticipació suficient perquè puguis seguir atenent el teu negoci i clients amb total confiança. Amb Sage 200C, la gestió del seu manteniment la controles tu, al teu ritme i necessitats.

El passat dia 7 d’octubre, va tenir lloc la presentació de la Càpsula Estratègica #AnemPerFeina que volia ajudar a les empreses a millorar el seu rendiment comercial. La presentació es va dur a terme a l’Hotel Class de Valls, i va ser conduïda pel consultor d’empresa Albert Pàmies (Parés i Aubia). Durant dues hores, vam reflexionar sobre el comportament del mercat, la seva evolució durant la crisi, i múltiples possibilitats per gestionar millor aquesta part de la nostra empresa.

 capsula-04capsula-03capsula-01capsula-02

 

Vàrem reflexionar sobre la importància de gestionar d’una manera òptima i acurada el departament que sol estar més oblidat, i que sense dubte és el més transcendental, el departament comercial. Sense un bon plantejament comercial és inviable plantejar una millora de les vendes i rendiment de l’empresa. Per tant, la millora del rendiment de l’empresa, passa obligatòriament per una òptima gestió del departament comercial.

Això significa que a nivell empresarial i directiu, cal tenir molt clara la visió, missió i valor de la proposta comercial. Cal que des dels inicis, i plantejat com a un recorregut transversal, saber comunicar amb autoritat què és el que fa l’empresa i transmetre com el producte o servei podrà ajudar al nostre client.

Tot i això, sense un anàlisi acurat de les gestions que es facin a nivell comercial, es corre el risc que aquest esforç quedi en va i no sapiguem mai si estem anant pel bon camí. És per això que la utilització d’eines de gestió comercial com les eines CRM permeten analitzar tot aquest procés i no perdre energia i esforços en va.

S’ha plantejat mai quantes oportunitats de venda no es tanquen per culpa d’un mal control d’aquestes oportunitats?

S’ha plantejat mai quantes oportunitats de venda no es tanquen per culpa d’un mal control d’aquestes oportunitats? Potser senzillament perquè cauen en l’oblit, es perden, queden en terra de ningú, i finalment es queden sense tancar. Doncs les eines CRM aporten aquest control extra, permetent, entre moltes d’altres opcions, documentar aquestes oportunitats i controlar-les al llarg del procés de venta sense que caiguin en l’oblit.

Si s’identifica com a un director comercial o executiu, i creu que realment aquesta problemàtica és habitual a la seva empresa, contacti amb nosaltres i li demostrarem com, les eines CRM, milloren de manera exponencial, la gestió de les seves oportunitats de venta.

Podrà descobrir més sobre CRM, a la pàgin Sage CRM de la nostra web