El fet que tota la informació estigui ubicada en el sistema informàtic fa que aquesta sigui atractiva d’aconseguir tant pels propis treballadors, com per la competència o simplement objectiu de hackers, crackers o virus, podent generar pèrdues incalculables. És per això que no hem de menysprear la seguretat del sistema.

Físicament, podem posar panys i portes, alarmes, mesures contra-incendis, etc, per tal d’evitar mals a la nostra empresa. De la mateixa manera ho podem fer també en el món cibernètic. És ben cert que no existeix un sistema 100% infal·lible, però sí que ens hi podem acostar molt. Naturalment com major és la inversió en seguretat major és la infal·libilitat del nostre sistema, això no suposa que hem de realitzar una inversió desmesurada sinó que hem de cercar un equilibri entre seguretat i pressupost.