Maquinaria puntera per instal·lacions punteres

Una bona instal·lació informàtica integra diversos elements que formen un conjunt sòlid i segur, que permet treballar amb eficàcia i oblidar la responsabilitat de mantenir el sistema en funcionament. A Infordisa proporcionem tots els elements que necessita una instal·lació professional, provats pels nostres tècnics, i avalats pels fabricants.

Infordisa instal·la els elements necessaris per l’òptim funcionament de les instal·lacions informàtiques dels clients, però en destaquem 3 que conformen els pilars per a una bona gestió. La Veu IP permet estalviar a les empreses fins al 70% dels costos actuals en telefonia, utilitzant la connexió a Internet per a trucades i un gran ventall de noves prestacions en comunicacions. El control de presència aporta gestió horària, de tasques i accessos, i ajuda al control de rendiment laboral i optimització de costos. Per últim, les solucions TPV aporten hardware i software ideal per a comerços, on es facilita la millor eina per a punts de venda, amb interfícies usables i intuitives.