Infordisa logo petit

No disposo de Backup.
Quins són els meus riscos?