Infordisa logo petit

La seguretat de les dades del sector sanitari

Seguretat adaptada a les necessitats de clíniques, centres mèdics, laboratoris clínics i centres de teràpia.