Comptabilitat Sage Murano

 Format: Online | Durada: 18 hores

Descripció general

Objectius del curs

Dirigit a

Prerequisits

Contingut del curs

1. DESCRIPCIÓ FUNCIONAL DE L’ENTORN DE TREBALL

 • Menú general
 • Barra d’eines estàndard
 • Introducció d’informació en el programa

2. CREAR I CONFIGURAR L’EMPRESA

 • Alta i definició de dades generals d’una empresa
 • Assistent de Configuració
 • Activitats d’empreses

3. INFORMACIÓ COMÚ A TOTES LES EMPRESES

 • Manteniments Generals:
  • Municipis
  • Províncies
  • Nacions
 • Tipus de IVA
 • Tipus de Retenció
 • Tipus d’Efectes

4. INTRODUCCIÓ DE LA INFORMACIÓ INICIAL DE L’EMPRESA

 • Dades Comptables:
  • Pla de Comptes
  • Grups
  • Conceptes
  • Diaris
  • Comptes bancàries
 • Dades mestres per empresa:
  • Clients
  • Proveïdors
  • Dades analítiques

5. DISSENY DE PANTALLES

 • Disseny i modificació de pantalles per la introducció de “asientos”

6. ENTRADA DE SEIENTS COMPTABLES

 • Operativa general de les altes dels seients :
  • Entrada de seients  i comandaments d’entrada
  • Entrada ràpida de seients
 • Seients periòdics
 • Exemples Entrada de seients amb particularitats (FAQ’s)
  • Factures nacionals: amb diversos IVAs, retencions, etc.
  • Factures intracomunitàries: factures de duanes, seients amb prorrata, amb divises
  • Creació / Cancel·lació de venciments des d’alta de seients
 • Prorrates de IVA

7. GESTIÓ DE CAIXA

 • Entrada de caixa
 • Informes

8. CONSULTA DE SEIENTS

 • Buscar dades de seients
 • Filtres per límits, per selecció, recerques
 • Fitxes de major
  • Consulta Fitxes de major
  • Punteig de Movimients
 • Fitxes d’acumulats
 • Cerca desquadraments i modificació de seients desquadrats
 • Opcions Auxiliars
  • Acumulador/Desacumulador de seients
  • Eliminador de seients
  • Renumerador de seients i factures

9. DIARIS

 • Diari general i Diaris auxiliars
 • Llibres Registres d’IVA i Resum d’IVA
 • Relació de seients-factures-IVA
 • Llibres en Suport Magnètic
 • Llistat retencions
 • Esborrany operacions amb tercers

10. BALANÇOS

 • Balanç de sumes i saldos
 • Balanços de situació
 • Compte de pèrdues i guanys
 • Balanç de Patrimoni Net

11. GESTIÓ DE GUIES DE BALANÇ

 • Entrada de línies de Guies
 • Opcions de consulta i gestió de les guies

12. PROCESSOS DE REGULARITZACIÓ I TANCAMENT

 • Procés de Tancament i Obertura automàtic
 • Entrada i Eliminació manual de seients d’Obertura i Tancament

13. DISSENY DE PLANTILLES

 • Disseny de plantilles per a la introducció de seients
 • Disseny d’assentaments predefinits (alta, modificació i còpia d’assentaments predefinits)
 • Execució d’assentaments predefinits

14. CARTERA D’EFECTES

 • Com generar, modificar i comptabilitzar efectes en Cartera des de l’aplicació de Comptabilitat

15. CARTERA DE SALDOS VIUS

 • Manteniment de la Cartera de Saldos Vius
 • Traspàs a Cartera de Saldos Vius
 • Punteig Automàtic i Manual de Saldos
 • Llistes de la Cartera de Saldos
  • Cartera de Saldos
  • Impagats
  • Resum antiguitat de Saldos i impagats
  • Dotació d’insolvència
 • Eliminació de la Cartera de Saldos

16. CONTROL PRESSUPOSTARI

 • Entrada de Pressupostos
  • Apertura de Pressupostos
 • Informes de Pressupostos
  • Balanç de comprovació
  • Compte d’explotació
 • Importació de Pressupostos

17. GRÀFICS

 • Saldo comptes detallat
 • Punt Equilibri real
 • Punt Equilibri pressupost
 • Despeses i ingressos
 • Pressupostos

Interessant?

Vols més informació sobre aquest curs? Contacta amb nosaltres i t’assessorarem