Desenvolupament amb HTML 5 i CSS3 Avançat

Format: Classroom, Online, Onsite | Durada: 3 dies

Descripció general

Descripció general

En aquest curs s’aprèn a utilitzar els recursos avançats que els estàndards HTML5 i CSS3 ens ofereixen, tant per actualitzar aplicacions existents, realitzades en qualsevol entorn de desenvolupament, com per a aplicacions noves on sigui important tenir en compte aquestes característiques des de les fases inicials del cicle de vida.

Objetivos del curso

Objetivos del curso

Al finalitzar el curs els alumnes podran:

 • Conèixer i manejar els nous recursos que tots dos estàndards ofereixen, i la seva aplicació a l’estructura de les pàgines i la presentació
 • Aprendre a incorporar les noves possibilitats, distingint bé les bones pràctiques de separació de responsabilitats
 • Comprendre com estructurar pàgines segons el nou estàndard, tant en els models clàssics com el model S.P.A.
 • Entendre i manejar les noves opcions de què disposem per al control de les entrades de l’usuari
 • Dissenyar interfícies web Responsive utilitzant les opcions de CSS3
 • Aprendre a crear sistemes d’interacció de l’usuari amb l’aplicació de tipus “Fluid” que incorporen animacions, transicions, etc.
 • Conèixer i aprofundir en l’ús d’HTML5, CSS3 i les seves possibilitats

Dirigit a

Dirigit a

Enginyers i desenvolupadors web habituats a treballar amb altres tecnologies web i que estiguin acostumats a crear aplicacions per a entorns web.

Prerequisits

Prerequisits

Els alumnes han de tenir alguna experiència en projectes de desenvolupament de programari, i coneixements bàsics dels llenguatge d’Internet: HTML, CSS i fonaments de JavaScript.

Contingut del curs

Contingut del curs

Mòdul 1. HTML 5

 • Etiquetes obsoletes
 • Etiquetes modificades
 • Canvis genèrics
 • Etiquetes estructurals i semàntiques
 • L’oferta multimèdia: <video>, <audio>, <source> i <track>
 • Etiquetes d’indicació d’estat
 • Gràfiques mitjançant <canvas>
 • Transformacions
 • Animacions
 • Suport SVG
 • Atributs
  • Atributs <input> i l’API HTML per formularis
  • WAI-ARIA
  • Atributs Data-
  • Semàntica: (Schema i OGP)

Mòdul 2. CSS 3

 • Revisió: Estructura d’un document CSS
 • Regles: definició i tipus
 • Els dos triangles esquemàtics: Ubicació i Selecció
 • Posicionament: canvis i noves posibilitats d’estructura amb Grid i Flexbox
 • Treballar amb fonts Web
 • Text: noves opcions.
 • Administració de fons i colors
 • Degradats i paletes de colors
 • Efectes visuals
 • Quadres i bordes
 • Columnes
 • Transicions
 • Animacions

Mòdul 3. PRÀCTIQUES

 • DEMOS: Anàlisi de les demos més impactants i les seves tècniques associades
 • Presentació de la informació
 • Tractament de Text i Fonts
 • Llistes i Taules
 • Introducció de dades
 • Marcadors
 • Gràfiques: Canvas i SVG
 • Multimèdia
 • Elements dinàmics
 • Metàfores de visualització

Interessant?

Vols més informació sobre aquest curs? Contacta amb nosaltres i t’assessorarem