Desenvolupament amb HTML 5 i CSS3 Avançat

Format: Classroom, Online, Onsite | Durada: 3 dies

Descripció general

En aquest curs s’aprèn a utilitzar els recursos avançats que els estàndards HTML5 i CSS3 ens ofereixen, tant per actualitzar aplicacions existents, realitzades en qualsevol entorn de desenvolupament, com per a aplicacions noves on sigui important tenir en compte aquestes característiques des de les fases inicials del cicle de vida.

Objetivos del curso

Al finalitzar el curs els alumnes podran:

 • Conèixer i manejar els nous recursos que tots dos estàndards ofereixen, i la seva aplicació a l’estructura de les pàgines i la presentació
 • Aprendre a incorporar les noves possibilitats, distingint bé les bones pràctiques de separació de responsabilitats
 • Comprendre com estructurar pàgines segons el nou estàndard, tant en els models clàssics com el model S.P.A.
 • Entendre i manejar les noves opcions de què disposem per al control de les entrades de l’usuari
 • Dissenyar interfícies web Responsive utilitzant les opcions de CSS3
 • Aprendre a crear sistemes d’interacció de l’usuari amb l’aplicació de tipus “Fluid” que incorporen animacions, transicions, etc.
 • Conèixer i aprofundir en l’ús d’HTML5, CSS3 i les seves possibilitats

Dirigit a

Enginyers i desenvolupadors web habituats a treballar amb altres tecnologies web i que estiguin acostumats a crear aplicacions per a entorns web.

Prerequisits

Els alumnes han de tenir alguna experiència en projectes de desenvolupament de programari, i coneixements bàsics dels llenguatge d’Internet: HTML, CSS i fonaments de JavaScript.

Contingut del curs

Mòdul 1. HTML 5

 • Etiquetes obsoletes
 • Etiquetes modificades
 • Canvis genèrics
 • Etiquetes estructurals i semàntiques
 • L’oferta multimèdia: <video>, <audio>, <source> i <track>
 • Etiquetes d’indicació d’estat
 • Gràfiques mitjançant <canvas>
 • Transformacions
 • Animacions
 • Suport SVG
 • Atributs
  • Atributs <input> i l’API HTML per formularis
  • WAI-ARIA
  • Atributs Data-
  • Semàntica: (Schema i OGP)

Mòdul 2. CSS 3

 • Revisió: Estructura d’un document CSS
 • Regles: definició i tipus
 • Els dos triangles esquemàtics: Ubicació i Selecció
 • Posicionament: canvis i noves posibilitats d’estructura amb Grid i Flexbox
 • Treballar amb fonts Web
 • Text: noves opcions.
 • Administració de fons i colors
 • Degradats i paletes de colors
 • Efectes visuals
 • Quadres i bordes
 • Columnes
 • Transicions
 • Animacions

Mòdul 3. PRÀCTIQUES

 • DEMOS: Anàlisi de les demos més impactants i les seves tècniques associades
 • Presentació de la informació
 • Tractament de Text i Fonts
 • Llistes i Taules
 • Introducció de dades
 • Marcadors
 • Gràfiques: Canvas i SVG
 • Multimèdia
 • Elements dinàmics
 • Metàfores de visualització

  Interessant?

  Vols més informació sobre aquest curs? Contacta amb nosaltres i t’assessorarem