Designing for Office 365 Infrastructure

Format: Classroom, Live Online, Onsite | Durada: 3 dies

Descripció general

Aquest curs intensiu dirigit per instructor proporciona als estudiants el contingut i l’experiència per implementar Office 365 en un gran entorn corporatiu utilitzant el procés de lliurament de tres fases FastTrack de Pilot, Deploy i Enhance.

El curs consta de dues parts distintes:

Part U: Conferència / Laboratori és la fase de formació del curs i consta de sis mòduls. Cada modulo té un laboratori associat basat en paper que es basa en un desplegament actual d’Office 365 en el món real que involucra a una organització empresarial de mida mitjana. L’objectiu de l’escenari és confirmar que els estudiants han après els conceptes dels mòduls.

Part Dos: El Case Study és la fase de prova, i consisteix en un escenari diferent basat en un altre desplegament del món real, aquesta vegada involucrant un desplegament de grans empreses. Durant el Case Study, els estudiants treballaran en grups per crear una solució de disseny per la organització que se base en la informació proporcionada en l’escenari i que s’obté a l’entrevistar al instructor, qui representarà la part del client. Cada grup presentarà el seu disseny a la resta de la classe.

Objectius del curs

After completing this course, students will be able to:

 • Describe the Office 365 FastTrack deployment methodology
 • Identify the benefits of the FastTrack approach compared to the current deployment process.
 • Plan the Pilot phase of the FastTrack deployment process.
 • Plan the Deploy phase to ensure this phase commences correctly.
 • Plan the optional sections of the Enhance phase, depending on the customer’s requirements.

Dirigit a

This course is intended for consultants and IT professionals who are responsible for planning and implementing Office 365 in medium to large enterprise environments where there are complex factors within the client’s infrastructure that affect the migration process.

The course student typically is an enterprise architect, IT consultant or IT professional that has already planned and implemented Office 365 in a large corporate environment. Has hands-on experience with Office 365 and wants to know the design factors behind Microsoft’s new FastTrack approach to deploying Office 365 through rapid piloting of Office 365, followed by the Deploy and Enhance phases.

Prerequisits

 • Describe the Office 365 FastTrack deployment methodology
 • Identify the benefits of the FastTrack approach compared to the current deployment process.
 • Plan the Pilot phase of the FastTrack deployment process.
 • Plan the Deploy phase to ensure this phase commences correctly.
 • Plan the optional sections of the Enhance phase, depending on the customer’s requirements.

Contingut del curs

Module 1: The Office 365 Deployment Challenge
• Reviewing Office 365
• Introducing the FastTrack Deployment Methodology
• Getting to the Pilot
Lab: Introducing the FastTrack Deployment Methodology
• Question the TAM
• Identify the Features and Benefits of Office 365 for the Customer
• List Possible Deployment Blockers
• Is the SFA Scenario suitable for the FastTrack Approach?
• Explain the FastTrack Deployment Methodology to the Customer
• Confirm that SFA can move to the Pilot Phase

Module 2: Planning the Pilot Phase
• Overview of the Pilot Phase
• Identifying Environmental and Software Prerequisites
• Planning for Pilot Users
• Planning for Pilot Users
• Planning for Team Collaboration
Lab: Planning the Pilot Phase
• Initial Pilot Requirements
• Confirming Browser, Operating System and Office Versions
• Select Pre-Pilot users
• Select Pilot users
• Plan Mail Connectivity and Social Network Integration
• SharePoint Planning
• Pilot Design

Module 3: Planning the Deploy Phase – Part 1
• Overview of the Deploy Phase
• Planning Service Selection
• Planning Networking and Domains
• Planning User Management
Lab: Planning the Deploy Phase (Part 1)
• Service Selection
• Networking and Domain Planning
• Identity Management Planning
• Password Synchronization
• Active Directory Issues
• Troubleshooting DirSync (Optional)

Module 4: Planning the Deploy Phase – Part 2
• Planning Email Migration
• Planning SharePoint Site Collections and sites
• Planning Lync Online
• Planning Office 365 ProPlus Deployment

Lab: Planning Office 365 ProPlus Deployment
• Fact Finding
• Summarizing the Exchange Online Options
• Planning Additional Factors for Exchange Online
• SharePoint Site Collections Planning
• Site Template Planning
• Lync Federation Planning
• Office 365 ProPlus Deployment

Module 5: Planning the Enhance Phase – Part 1
• Overview of the Enhance Phase
• Planning Single Sign-On
• Planning Hybrid Exchange Deployments
Lab: Planning the Enhance Phase (Part 1)
• Identify Factors for SSO and Future SSO Requirements
• Identifying Hybrid Exchange Benefits
• Certificate Requirements
• Mail Routing

Module 6: Planning the Enhance Phase – Part 2
• Planning Exchange Online Protection
• Planning SharePoint Online Customization
• Planning Hybrid SharePoint Implementations
Lab: Planning the Enhance Phase (Part 2)
• Justify Use of EOP
• Configure EOP
• Plan SharePoint Development

Module 7: Case Study
• In this final exercise, you will bring together all the knowledge you have gained from this course to create a design plan for a FastTrack deployment in a challenging customer environment.
Lab: Case Study
• Scenario Information Delivery
• Initial Interview with the Customer
• Creating the Pilot Phase Design
• Second Interview with the Customer
• Creating the Deploy Phase Design
• Information Gathering for the Enhance Phase
• Creating the Enhance Phase Design
• Presenting Your Design

  Interessant?

  Vols més informació sobre aquest curs? Contacta amb nosaltres i t’assessorarem