Developing Microsoft Azure Solutions

 Format: Classroom, Online, Onsite | Durada: 4 dies

Descripció general

Aquest curs està dirigit a estudiants que tenen experiència en la creació d’aplicacions ASP.NET i C #. Els estudiants també tindran experiència amb la plataforma Microsoft Azure i una comprensió bàsica dels serveis oferts.

Aquest curs ofereix als estudiants l’oportunitat de prendre una aplicació existent de ASP.NET MVC i ampliar la seva funcionalitat com a part del seu trasllat a Azure. Es centra en les consideracions necessàries quan es construeix una solució altament disponible al núvol.

Objectius del curs

After completing this course, students will be able to:

 • Compare the services available in the Azure platform.
 • Configure and deploy web applications.
 • Creating Azure Web Apps from the gallery.
 • Deploying and monitoring Azure Web Apps.
 • Creating and configuring Azure Virtual Machines.
 • Create and manage a storage account.
 • Manage blobs and containers in a storage account.
 • Create, configure and connect to a SQL Databases instance.
 • Identify the implications of importing a SQL standalone database.
 • Manage users, groups and subscriptions in an Azure Active Directory instance.
 • Create a virtual network.
 • Implement a point-to-site network.

Certification Preparation

This course also prepares the students for the 70-532: Developing Microsoft Azure Solutions certification exam.

Dirigit a

The candidates targeted by this training have basic experience in implementing and monitoring Microsoft Azure solutions. Candidates are also proficient with the development tools, techniques, and approaches used to build application solutions.

Prerequisits

In addition to their professional experience, students must have experience working with the Azure platform. They will also have a general understanding of C# concepts for the lab scenario. Candidates experience can include:

 • Compare the services available in the Azure platform
 • Configure and deploy web applications
 • Creating Azure Web Apps from the gallery
 • Deploying and monitoring Azure Web Apps
 • Creating and configuring Azure Virtual Machines
 • Create and manage a storage account
 • Manage blobs and containers in a storage account
 • Create, configure, and connect to a SQL Databases instance
 • Identify the implications of importing a SQL standalone database
 • Manage users, groups, and subscriptions in an Azure Active Directory instance
 • Create a virtual network
 • Implement a point-to-site network

Contingut del curs

Module 1: Overview of the Microsoft Azure Platform

 • Azure Services
 • Azure Portals

Lab : Exploring the Azure Portal

Module 2: Building Application Infrastructure in Azure

 • Constructing Azure Virtual Machines
 • Azure Virtual Machine Workloads
 • Migrating Azure Virtual Machine Instances
 • Highly Available Azure Virtual Machines
 • Virtual Machine Configuration Management
 • Customizing Azure Virtual Machine Networking

Lab : Creating an Azure Virtual Machine for Development and Testing

Module 3: Hosting Web Applications on the Azure Platform

 • Azure Web Apps
 • Hosting Web Applications in Azure
 • Configuring an Azure Web App
 • Publishing an Azure Web App

Lab : Creating an ASP.NET Web App by Using Azure Web Apps

Module 4: Storing SQL Data in Azure

 • Storing SQL Data in Azure
 • Managing SQL Databases in Azure
 • Azure SQL Database Tools
 • Securing and Recovering an Azure SQL Database Instance

Lab : Storing Event Data in Azure SQL Databases

Module 5: Designing Cloud Applications for Resiliency

 • Application Design Practices for Highly Available Applications
 • Application Analytics
 • Building High Performance Applications by Using ASP.NET
 • Common Cloud Application Patterns
 • Caching Application Data

Module 6: Storing Tabular Data in Azure

 • Azure Storage Overview
 • Azure Storage Tables Overview
 • Table Entity Transactions

Lab : Storing Event Registration Data in Azure Storage Tables

Module 7: Storing and Consuming Files from Azure Storage

 • Storage Blobs
 • Controlling Access to Storage Blobs and Containers
 • Configuring Azure Storage Accounts
 • Azure Files

Lab : Storing Generated Documents in Azure Storage Blobs

Module 8: Designing a Communication Strategy by Using Queues and Service Bus

 • Azure Storage Queues
 • Azure Service Bus
 • Azure Service Bus Queues
 • Azure Service Bus Relay
 • Azure Service Bus Notification Hubs

Lab : Using Queues and Service Bus to Manage Communication Between Web Applications in Azure

Module 9: Automating Integration with Azure Resources

 • Azure SDK Client Libraries
 • Scripting Azure Service Management by Using Windows PowerShell
 • Azure REST Interface
 • Azure Resource Manager

Lab : Automating the Creation of Azure Assets using PowerShell and xPlat CLI

Module 10: Securing Azure Web Applications

 • Azure Active Directory
 • Azure AD Directories
 • Azure AD Multi-Factor Authentication

Lab : Integrating Azure Active Directory with the Events Administration Portal

  Interessant?

  Vols més informació sobre aquest curs? Contacta amb nosaltres i t’assessorarem