Instal·lació i Administració d’Apache Web Server

 Format: Classroom, Online, Onsite | Durada: 2 dies

Descripció general

En aquest curs de formació d’Apache Web Server, aprendrà a administrar el Servidor Web Apache. El curs cobreix la instal·lació d’Apache, operació bàsica del servidor web, configuració, mapatge d’URL, indexació de directori, allotjament virtual, ajust de rendiment i seguretat.

L’objectiu d’aquest curs és preparar els administradors per a la instal·lació, configuració, seguretat i ajust de rendiment del servidor web Apache.

Aquest curs d’Apache Web Server assumeix familiaritat amb els conceptes generals de la web.

Objectius del curs

At the end of this course students will be able to:

 • Learn how install Apache Web Server.
 • Understand the basic operation of Apache.
 • Learn how to configure Apache.
 • Understand how to implement URL mapping.
 • Learn how to provide directory indexing.
 • Learn how to performance tune the web server.
 • Understand techniques to secure Apache.

Dirigit a

This course is for Web Server administrators who need to be able to install, configure and run Apache httpd Web Server.

Prerequisits

Introduction to Unix or equivalent experience Recent programming experience.

Contingut del curs

1. Apache Web Server

 • The Apache Web Server
 • Features
 • Download
 • Windows
 • Linux

2. Directory Structure

 • Apache Directories
 • The Role of Each Directory
 • bin
 • cgi-bin
 • conf
 • error
 • htdocs
 • icons
 • include
 • lib
 • modules
 • Document Root

3. httpd.conf Configuration

 • Contents of httpd.conf
 • Coding Directives, Containers, and Comments
 • Directives
 • Containers
 • Comments
 • Scope of Directives
 • Order of Evaluation of Containers
 • Making Port Assignments
 • Specifying the Document Root
 • Including Files
 • Modularization and Organization
 • Guidelines for Modularization
 • Organization
 • Verifying the Syntax of httpd.conf
 • Updating httpd.conf between Releases
 • Securing httpd.conf

4. Load Modules

 • Dynamic Shared Objects
 • The Core Module
 • Static Modules
 • Building Modules from Source and Installing from a Package
 • Relationship between Modules and Directives
 • LoadModule Directive
 • Using a Module’s Directives
 • MIME Types and mod_mime

5. Security

 • Secure Socket Layer
 • Creating a Certificate
 • Server Setup
 • Access Control
 • Host and IP
 • Authentication
 • Basic Authentication
 • Digest Authentication
 • How Apache Implements Authorization
 • LDAP Authentication and Authorization

6. Logging

 • Logging Overview
 • The Error Log
 • The Access, Agent, and Referer Logs
 • CustomLog
 • Formatting the Log Record with LogFormat
 • Log Rotation

7. Configuring Directories

 • Directory Containers in httpd.conf
 • The Options Directive
 • Directory Indexing
 • IndexOptions
 • DirectoryIndex
 • Excluding Files with IndexIgnore
 • .htaccess
 • Handling HTTP Status Codes with Error Documents
 • Location Containers

8. Virtual Hosts

 • Virtual Host Container
 • Setting Up the Virtual Host
 • IP-based
 • Name-based
 • Port-based

9. Using Aliases and Redirecting

 • Configuring an Alias for a URL
 • Redirect
 • Using mod_rewrite

10. Performance Considerations

 • Adjusting httpd.conf
 • DNS Name Lookup
 • Logging I/O
 • Web Applications
 • Network Issues

11.0 Customizing Request/Response Processing

 • Handlers and Requests
 • Built-in Handlers
 • Handler Directives
 • SetHandler
 • AddHandler
 • RemoveHandler
 • Filters

12. PHP

 • PHP
 • Download and Installation
 • Windows
 • Linux
 • Apache Configuration
 • Writing a Basic PHP Web Page
 • Using MySQL with Apache and PHP
 • WordPress

13. Mod Proxy and Mod Proxy Balance

 • Apache as a Proxy Server

  Interessant?

  Vols més informació sobre aquest curs? Contacta amb nosaltres i t’assessorarem