Installing and Configuring Windows Server 2012

Format: Classroom, Live Online, Onsite | Durada: 5 dies

Descripció general

Descripció general

Aquest curs és el primer, d’una sèrie de tres cursos, que proporcionen les habilitats i coneixements necessaris per implementar una infraestructura bàsica de Windows Server 2012 en un entorno empresarial existent. Els tres cursos en conjunt cobreixen la implementació, gestió, manteniment i provisió de serveis i infraestructura en un entorn Windows Server 2012. Si bé hi ha un cross-over en habilitats i tasques a través dels cursos, aquest curs cobreix principalment la implementació inicial i la configuració dels serveis bàsics, tals com serveis de domini de Active Directory, serveis de xarxa i configuració inicial de Hyper-V.

Objectius del curs

Objectius del curs

After completing this course, students will be able to:

 • Install and configure Windows Server 2012
 • Describe Active Directory Domain Services and install a domain controller
 • Create and configure user, group, and computer objects
 • Use Windows PowerShell and other command-line tools to create and configure AD DS objects
 • Configure IPv4 for simple scenarios
 • Install and configure a DHCP server
 • Install and configure DNS service
 • Configure IPv6 for simple scenarios
 • Configure local storage on a server
 • Create and secure files shares and shared printers
 • Create and manage Group Policy objects
 • Secure Windows Servers by Using Group Policy Objects
 • Implement Server Virtualization with Hyper-V

Certifications

This course prepares you for the following certification exam:

 • Exam #70-410: Installing and Configuring Windows Server 2012

Dirigit a

Dirigit a

This course is intended for Information Technology (IT) Professionals who have good Windows operating system knowledge and experience and want to acquire the skills and knowledge necessary to implement the core infrastructure services in an existing Windows Server 2012 environment. Although students would benefit from having some previous Windows Server experience, they must have good hands-on Windows Client experience with Windows Vista, Windows 7, or Windows 8.

Prerequisits

Prerequisits

Before attending this course, students must have:

 • A good understanding of networking fundamentals.
 • An understanding and experience configuring security and administration tasks in an Enterprise environment.
 • Experience supporting or configuring Microsoft Windows clients.

Contingut del curs

Contingut del curs

Module 1: Deploying and Managing Windows Server 2012
This module introduces the new Windows Server 2012 administrative interface. This module covers the different roles and features that are available with the Windows Server 2012 operating system. It also discusses the various installation options from which you can choose when deploying Windows Server 2012.
• Windows Server 2012 Overview
• Overview of Windows Server 2012 Management
• Installing Windows Server 2012
• Post-Installation Configuration of Windows Server 2012
• Introduction to Windows PowerShell
• Lab: Deploying and Managing Windows Server 2012

Module 2: Introduction to Active Directory Domain Services
This module introduces Active Directory Domain Services (AD DS) in Windows Server 2012. It covers general ADDS infrastructure including forests, trees, schema, Global Catalog, Operations Masters, as well as the installation and configuration of Domain Controllers.
• Overview of Active Directory Domain Services
• Overview of Domain Controllers
• Installing a Domain Controller
• Lab: Installing Domain Controllers

Module 3: Managing Active Directory Domain Services Objects
This module covers configuring Active Directory Objects such as users, groups and computers. It also covers functionality of Active directory Administrative tools and the configuration of user profiles. Additionally, it covers delegating permissions to perform AD DS administration.
• Managing User Accounts
• Managing Groups Accounts
• Managing Computer Accounts
• Delegating Administration
• Lab: Managing Active Directory Domain Services Objects

Module 4: Automating Active Directory Domain Services Administration
This module covers using command-line tools to configure and administer Active Directory Domain Services. It introduces Windows PowerShell and Active Directory Cmdlets to perform bulk administrative operations.
• Using Command-line Tools for Administration
• Using Windows PowerShell for Administration
• Performing Bulk Operations with Windows PowerShell
• Lab: Automating AD DS Administration by Using Windows PowerShell

Module 5: Implementing IPv4
This module covers IPv4 addressing. It details the various IPv4 components, covers Subnetting and Supernetting as well as details on general troubleshooting and configuring IPv4 addresses.
• Overview of TCP/IP
• Understanding IPv4 Addressing
• Subnetting and Supernetting
• Configuring and Troubleshooting IPv4
• Lab: Implementing IPv4

Module 6: Implementing DHCP
This module covers the installation and configuration of DHCP as well as managing a DHCP database. It also covers security and monitoring of DHCP, including auditing and logging.
• Installing a DHCP Server Role
• Configuring DHCP Scopes
• Managing a DHCP Database
• Securing and Monitoring DHCP
• Lab: Implementing DHCP

Module 7: Implementing DNS
This module covers name resolution for Windows Server and clients. It details the installation of a DNS server and configuring Active Directory Integrated DNS zones.
• Name Resolution for Windows Client and Servers
• Installing and Managing a DNS Server
• Managing DNS Zones
• Lab: Implementing DNS

Module 8: Implementing IPv6
This module covers understanding and implementing IPv6 addressing. It covers configuration and troubleshooting as well as co-existence with IPv4 using transition technologies.
• Overview of IPv6
• IPv6 Addressing
• Coexistence with IPv4
• IPv6 Transition Technologies
• Lab: Implementing IPv6

Module 9: Implementing Local Storage
This module covers the storage configuration options for Windows Server 2012, including managing disks and volumes and implementing file systems. It also covers creating and managing Storage Pools.
• Overview of Storage
• Managing Disks and Volumes
• Implementing Storage Spaces
• Lab: Implementing Local Storage

Module 10: Implementing File and Print Services
This module covers securing files, folders and network file shares, in addition to using shadow copies to protect network file shares. It also covers configuring network printing and creating a printer pool.
• Securing Files and Folders
• Protecting File Shares with Shadow Copies
• Configuring Network Printing
• Lab: Implementing File and Print Services

Module 11: Implementing a Group Policy Infrastructure
This module will cover creating and managing Group Policy objects as well as how to configure group policy processing. It will also cover Implementing a central store for administrative templates.
• Overview of Group Policy
• Group Policy Processing
• Implementing a Central Store for Administrative Templates
• Lab: Implementing Group Policy

Module 12: Securing Windows Servers by Using Group Policy Objects
This module covers increasing security on Windows servers by using Group Policy objects. It also covers configuring security settings via group policy.
• Windows Security Overview
• Configuring Security Settings
• Restricting Software
• Configuring Windows Firewall with Advanced Security
• Lab: Lab A: Increasing Security for Server Resources
• Lab: Lab B: Configuring AppLocker and Windows Firewall

Module 13: Implementing Server Virtualization with Hyper-V
This module covers installing and configuring Hyper-V virtual machines as well as understanding and describing Microsoft Virtualization technologies. It also covers configuring virtual storage and virtual networks.
• Overview of Virtualization Technologies
• Implementing Hyper-V
• Managing Virtual Machine Storage
• Managing Virtual Networks
• Lab: Implementing Server Virtualization with Hyper-V

Interessant?

Vols més informació sobre aquest curs? Contacta amb nosaltres i t’assessorarem