Introducció a HTML5 i CSS3

Format: Classroom, Online, Onsite | Durada: 3 dies

Descripció general

Descripció general

Aquest curs introdueix als alumnes als canvis que han tingut lloc en els estàndards Web des del punt de vista del contingut i la presentació visual.

El curs no aborda aspectes relacionats amb la programació (JavaScript, etc.), sinó amb el disseny de pàginas Web.

Objectius del curs

Objectius del curs

Al finalitzar el curs els alumnes podran:

 • Conèixer les novetats i diferències respecte a versions anteriors
 • Poder utilitzar les noves etiquetes semàntiques correctament per afavorir la presència SEO individual o corporativa
 • Incorporar elements multimèdia i gràfics, utilitzant les noves opcions de l’estàndard
 • Crear formularis web amb les noves opcions de validació i control d’entrades
 • Dissenyar interfícies web Responsive utilitzant les opcions de CSS3
 • Solucionar problemes comuns de presentació i interacció amb l’usuari
 • Conèixer i aprofundir en l’ús d’HTML5, CSS3 i les seves possibilitats

Dirigit a

Dirigit a

Enginyers i desenvolupadors web habituats a treballar amb altres tecnologies web i que estiguin acostumats a crear aplicacions per a entorns web.

Prerequisits

Prerequisits

Els alumnes han de conèixer les característiques del desenvolupament web.

Contingut del curs

Contingut del curs

1. HTML 5

 • Compatibilitat cap a enrera
 • Etiquetes obsoletes
 • La sintaxis general de HTML
 • Etiquetes modificades
 • Canvis genèrics
 • Etiquetes estructurals i semàntiques
 • <section>
 • Etiquetes d’esquema de document
 • Exemple “oficial”
 • Implementació pràctica d’una entrada d’un blog
 • DEMO: Prototip d’un blog
 • <figure>
 • L’oferta multimèdia: <video>, <audio>, <source> i <track>
 • Utilització de les etiquetes <video> i <audio>
 • <source>
 • Altres atributs complementaris
 • Exemple bàsic d’ús
 • <audio>
 • Etiquetes clàsiques
 • Exemple d’ús de <embed>
 • <mark> <progress> <meter> <time> <wbr> <details>  <datalist> i <canvas>
 • Dibuixant sobre el <canvas>
 • Treballant amb texte
 • Utilitzant imatges en un <canvas>
 • Transformacions
 • Animacions
 • Suport SVG

2. Atributs

 • Atributs <input> i l’API HTML per formularis
 • Marcadors de posició
 • Autofoco i Autocompletar
 • <datalist> i <input>
 • Ús d’entrades numèriques
 • Ús de data amb format d’entrades
 • Validacions
 • Patrons
 • API per Validacions
 • WAI-ARIA
 • Atributs Data-

3. CSS 3

 • Nous atributs per a altres elements existents
 • Revisió: Estructura d’un document CSS
 • Regles: definició i tipus
 • Els dos triangles esquemàtics: Ubicació i Selecció
 • Posicionament
 • L’especificació CSS3. Estat actual
 • Fulls d’estils de gestió
 • Treballar amb fonts Web
 • Text: noves opcions
 • Administració de fonds i colors
 • Tipus de valors
 • Degradats i paletes de colors
 • Efectes visuals
 • Quadres i bordes
 • Columns
 • Transicions
 • Animacions

Interessant?

Vols més informació sobre aquest curs? Contacta amb nosaltres i t’assessorarem