Introducció a HTML5 i CSS3

Format: Classroom, Online, Onsite | Durada: 3 dies

Descripció general

Aquest curs introdueix als alumnes als canvis que han tingut lloc en els estàndards Web des del punt de vista del contingut i la presentació visual.

El curs no aborda aspectes relacionats amb la programació (JavaScript, etc.), sinó amb el disseny de pàginas Web.

Objectius del curs

Al finalitzar el curs els alumnes podran:

 • Conèixer les novetats i diferències respecte a versions anteriors
 • Poder utilitzar les noves etiquetes semàntiques correctament per afavorir la presència SEO individual o corporativa
 • Incorporar elements multimèdia i gràfics, utilitzant les noves opcions de l’estàndard
 • Crear formularis web amb les noves opcions de validació i control d’entrades
 • Dissenyar interfícies web Responsive utilitzant les opcions de CSS3
 • Solucionar problemes comuns de presentació i interacció amb l’usuari
 • Conèixer i aprofundir en l’ús d’HTML5, CSS3 i les seves possibilitats

Dirigit a

Enginyers i desenvolupadors web habituats a treballar amb altres tecnologies web i que estiguin acostumats a crear aplicacions per a entorns web.

Prerequisits

Els alumnes han de conèixer les característiques del desenvolupament web.

Contingut del curs

1. HTML 5

 • Compatibilitat cap a enrera
 • Etiquetes obsoletes
 • La sintaxis general de HTML
 • Etiquetes modificades
 • Canvis genèrics
 • Etiquetes estructurals i semàntiques
 • <section>
 • Etiquetes d’esquema de document
 • Exemple “oficial”
 • Implementació pràctica d’una entrada d’un blog
 • DEMO: Prototip d’un blog
 • <figure>
 • L’oferta multimèdia: <video>, <audio>, <source> i <track>
 • Utilització de les etiquetes <video> i <audio>
 • <source>
 • Altres atributs complementaris
 • Exemple bàsic d’ús
 • <audio>
 • Etiquetes clàsiques
 • Exemple d’ús de <embed>
 • <mark> <progress> <meter> <time> <wbr> <details>  <datalist> i <canvas>
 • Dibuixant sobre el <canvas>
 • Treballant amb texte
 • Utilitzant imatges en un <canvas>
 • Transformacions
 • Animacions
 • Suport SVG

2. Atributs

 • Atributs <input> i l’API HTML per formularis
 • Marcadors de posició
 • Autofoco i Autocompletar
 • <datalist> i <input>
 • Ús d’entrades numèriques
 • Ús de data amb format d’entrades
 • Validacions
 • Patrons
 • API per Validacions
 • WAI-ARIA
 • Atributs Data-

3. CSS 3

 • Nous atributs per a altres elements existents
 • Revisió: Estructura d’un document CSS
 • Regles: definició i tipus
 • Els dos triangles esquemàtics: Ubicació i Selecció
 • Posicionament
 • L’especificació CSS3. Estat actual
 • Fulls d’estils de gestió
 • Treballar amb fonts Web
 • Text: noves opcions
 • Administració de fonds i colors
 • Tipus de valors
 • Degradats i paletes de colors
 • Efectes visuals
 • Quadres i bordes
 • Columns
 • Transicions
 • Animacions

  Interessant?

  Vols més informació sobre aquest curs? Contacta amb nosaltres i t’assessorarem