Microsoft Excel 2013. Anàlisi de dades amb PowerPivot

 Format: Classroom, Online, Onsite | Durada: 8 hores

Descripció general

Aquest curs aporta als alumnes els coneixements i habilitats necessàries per gestionar projectes aplicant tècniques Lean i Agile.

PowerPivot és un nou complement per Excel 2010, que permet aplicar tècniques de BI (Business Intelligence) per a l’anàlisi de grans quantitats de dades, que poden procedir d’orígens diferents.

En aquesta versió de Excel (2013), PowerPivot ja està incorporat a Excel, i a més es complementa amb noves opcions BI que el potencien considerablement.

Objectius del curs

El curs es planteja com una introducció a PowerPivot per Excel 2013, i pretén mostrar les potencialitats d’aquesta eina en l’anàlisi massiu de dades i informació, i la presa de decisions.

Dirigit a

Tots aquells usuaris avançats d’Excel que hagin de gestionar, tractar i analitzar importants volums d’informació, que puguin procedir de diferents fonts, usant aquest complement.

Prerequisits

Els alumnes han d’estar molt habituats al treball amb Excel i han de tenir un coneixement avançat d’aquest, especialment orientat a l’ús de taules i taules dinàmiques.

Contingut del curs

Introducció a PowerPivot

  • Què és i en què ens pot ajudar PowerPivot?

Les dades en PowerPivot

  • Possibles fonts i orígens de dades
  • Taules i columnes
  • Filtrat de dades
  • Relacions entre taules

Introducció a les fórmules DAX

Generació d’informes en PowerPivot

  • Taules dinàmiques
  • Gràfics dinàmics
  • Segmentacions de dades

Interessant?

Vols més informació sobre aquest curs? Contacta amb nosaltres i t’assessorarem