Gestió Sage Murano

 Format: Online | Durada: 18 hores

Descripció general

Objectius del curs

Dirigit a

Prerequisits

Conitngut del curs

1. PRESENTACIÓ DE L’APLICACIÓ

 • Descripció Funcional de l’aplicació
 • Interacció amb altres aplicacions de Sage Murano

2. ASSISTENT DE CONFIGURACIÓ DE GESTIÓ
3. MANTENIMENTS GENERALS

 • Manteniments Generals
 • Informes

4. DADES MESTRES PER EMPRESA

 • Clients i Manteniments associats
 • Proveïdors i Manteniments associats
 • Productes i Manteniments associats
 • Comissionistes i Manteniments associats
 • Empleats i Manteniments associats
 • Dades Analítics i Manteniments associats

5. OFERTES

 • Entrada d’Ofertes
 • Tractament de Lliuraments a Compte
 • Impressió d’ofertes
 • Informes d’ofertes Pendents
 • Eliminador d’ofertes
 • Càlcul d’ofertes
 • Còpies d’ofertes
 • Gestor de Status

6. COMANDES

 • Entrada de Comandes
 • Impressió de Comandes
 • Informes de Comandes Pendients
 • Eliminador de Comandes
 • Càlcul de Comandes
 • Servir Comandes
 • Gestor de Status
 • Servir Comandes automàtiques

7. ALBARANS

 • Entrada d’Albarans / Factures
 • Impressió d’Albarans
 • Impressió d’Etiquetes d’Enviament
 • Impressió d’Albarans d’Enviament
 • Eliminador d’Albarans
 • Rebaix de Stock
 • Càlcul d’Albarans
 • Informes Diversos
 • Gestor de Status

8. VARIS DE LES OPCIONS D’ENTRADA

 • Personalitzar les opcions d’entrada de documents
 • Tractament del Stock i Estadístiques a temps real
 • Tractament de les divises
 • Packing List
 • Captura Comandes
 • Opcions de consulta d’estocs, CIC, etc.

9. FACTURES

 • Emissió de Factures
 • Impressió de Factures
 • Diari de Facturació
 • Traspàs a cartera d’efectes
 • Comptabilització de Factures
 • Manteniment de Factures
 • Gestió d’Abonaments

10. VARIS A LA GENERACIÓ DE FACTURES

 • Bloqueig d’albarans
 • Sèries per Factura i albarà
 • Periodicitat
 • Trencaments
 • Generar Cartera
 • Comptabilitzar i descontabilizar la factura
 • E-Factura
 • Configuració a nivell d’empresa, client, tipus de format
 • Generar i enviar factures

11. PREUS I CONDICIONS

 • Tipus de Tarifes
 • Preus per Article
 • Preus Desglossament Talla / Color
 • Descomptes per Article
 • Descomptes per Client
 • Determinació de Preus
 • Informes

12. COMISSIONS

 • Liquidació de Comissions
 • Informes de Comissions
 • Manteniment de la Cartera de Comissions
 • Baixes de Liquidacions
 • Comptabilització de liquidació
 • Generació de Comissions
 • Anul·lació de Comissions

13. ESTADÍSTIQUES

 • Procés d’Acumulació
 • Informes Estadístics
 • Consulta d’Estadístiques
 • Manteniment de Pressupost de Vendes
 • Disseny d’Estadístiques

14. OFERTES

 • Entrada d’ofertes
 • Impressió d’ofertes
 • Informes d’ofertes Pendents
 • Eliminador d’ofertes
 • Càlcul d’ofertes
 • Còpies d’ofertes
 • Gestor de Status

15. COMANDES

 • Entrada de comandes
 • Impressió de Comandes
 • Informes de Comandes Pendents
 • Eliminador de Comandes
 • Creació de comandes
 • Càlcul de Comandes
 • Gestor de Status

16. ALBARANS

 • Entrada d’Albarans / Factures
 • Impressió d’Albarans
 • Diari de Compres
 • Eliminador d’Albarans
 • Rebaix de Stock
 • Càlcul d’Albarans
 • Informes Diversos
 • Gestor de Status

17. FACTURES

 • Recepció de Factures
 • Impressió de Factures
 • Diari de Factures
 • Traspàs a cartera d’efectes
 • Comptabilització de Factures
 • Emissió de Factures

18. PREUS I CONDICIONS

 • Tipus de Tarifes
 • Preus per Article
 • Descomptes per Article
 • Descomptes per Proveïdor
 • Informes

19. NECESSITATS DE COMPRA

 • Manteniment de Necessitats
 • Generació de Necessitats
 • Informes de Necessitats

20. ESTADÍSTIQUES

 • Procés d’Acumulació
 • Informes Estadístics
 • Consulta d’Estadístiques
 • Disseny d’Estadístiques
 • Informació del Proveïdor

21. OPERATIVA DIÀRIA

 • Tractament de Partides
 • Tractament de Nombres de Sèrie
 • Entrada de Moviments
 • Diari de Moviments
 • Fitxa de Moviments
 • Informes Fitxa de Moviments
 • Personalització de l’Entrada de Moviments
 • Traspassos entre Tipus d’Unitats
 • Valoració de Preus
 • Documents de Magatzem

22. BALANÇOS I INFORMES

 • Balanç per Pantalla
 • Informes de Balanç
 • Rotació de Stock
 • Anàlisi ABC (80/20 o Pareto)
 • Informes de Control del Stock
 • Informe Evolució d’Estocs
 • Informes Diversos d’Stock

23. INVENTARIS

 • Creació d’Inventari
 • Entrada d’Inventari
 • Informes d’Inventari
 • Generació de moviments d’Inventari
 • Anul·lació d’Inventaris

24. CONSULTA DE STOCKS
25. PROCESSOS AUXILIARS

 • Acumulador / Desacumulador
 • Obertura d’Exercici
 • Càlcul Stock Mínim i Màxim
 • Traspàs de Tipus d’Unitats

26. OPCIONS AUXILIARS
27. CENTRE DE INFORMACIÓ DE L’ARTICLE
28. CENTRE DE INFORMACIÓ DEL MAGATZEM
29. INFORMACIÓ DE LA SÈRIE
30. TRAÇABILITAT DE LA PARTIDA
31. INFORMES D’USUARI

Interessant?

Vols més informació sobre aquest curs? Contacta amb nosaltres i t’assessorarem