Microsoft Excel 2013. Anàlisi de dades amb taules i gràfics dinàmics

 Format: Classroom, Online, Onsite | Durada: 8 hores

Descripció general

Les taules i gràfics dinàmics constitueixen una eina imprescindible per a totes aquelles persones que treballen amb quantitats considerables de dades i necessiten sintetitzar i agrupar-les pel seu anàlisi i interpretació. La potència d’aquesta eina permet obtenir resultats molt interessants d’una manera bastant simple.

Objectius del curs

Al finalitzar el curs, els alumnes sabran:

 • Definir taules i treballar amb elles
 • Crear taules dinàmiques i modificar la seva estructura
 • Ordenar i Filtrar dades a la taula dinàmica
 • Realitzar càlculs i operacions a la taula dinàmica
 • Saber aplicar les diferents opcions d’una taula dinàmica
 • Crear gràfics dinàmics

Dirigit a

Usuaris d’Excel que treballin amb grans conjunts de dades i estiguin interessats en extreure i estructurar resultats a partir d’aquestes dades utilitzant taules i gràfics dinàmics.

Prerequisits

S’han de tenir coneixements d’Excel, i fer servir conjunts de dades amb agilitat. L’alumne ha de ser capaç de reconèixer els tipus de dades, aplicar formats, moure i seleccionar rangs de cel·les, …

Contingut del curs

Les taules

 • Concepte
 • Definició i creació d’una taula
 • Gestió i edició en les taules
 • Càlculs en les taules

Les taules dinàmiques

 • Definició i concepte
 • Creació d’una taula dinàmica
 • Modificació de l’estructura d’una taula dinàmica
 • Actualització de dades
 • Filtrar i ordenar dades
 • Subtotals i totals generals
 • Operacions de resum
  • Tipus d’operacions
  • Formes de mostrar els resultats
 • Càlculs en una taula dinàmica
  • Elements calculats
  • Camps calculats
 • Agrupació de dades
 • Format d’una taula dinàmica
 • Creació de TD independents no vinculades
 • Segmentació de dades
 • Opcions de taules dinàmiques
 • Gràfics dinàmics

Interessant?

Vols més informació sobre aquest curs? Contacta amb nosaltres i t’assessorarem