Microsoft Sharepoint 2013 per a usuaris

 Format: Classroom, Online, Onsite | Durada: 12 hores

Descripció general

Microsoft SharePoint és una potent eina de col·laboració i treball en grup, implantada en moltes empreses. Aquest curs explora les característiques de Microsoft SharePoint 2013 per als usuaris finals “End Users”.

Objectius del curs

En finalitzar el curs, els alumnes coneixeran les possibilitats de SharePoint i sabran usar-lo a nivell d’usuari final, “End User”:

 • Reconèixer les utilitats de SharePoint
 • Navegar pels llocs de SharePoint
 • Treballar en llistes i biblioteques
 • Configura pàgines
 • Saber utilitzar conjuntament les eines Office i SharePoint

Dirigit a

El curs està dirigit a aquells usuaris que hagin de fer servir els llocs de SharePoint ja creats, i que hagin de realitzar tasques de col·laboració i treball en grup en ells. Els usuaris als quals va dirigit hauran de tenir un nivell de permisos “Contribute”.

Prerequisits

Tenir coneixements generals d’ús d’aplicacions de l’entorn Office / Windows, a nivell usuari.

Contingut del curs

Introducció a SharePoint

 • Què és SharePoint?
 • Utilitat de SharePoint
 • Estructura bàsica dels llocs de SharePoint
 • Navegació pels llocs de SharePoint
 • Cinta d’opcions

Treballs amb “sitios”

 • Navegació per llocs i subllocs
 • Principals tipus de llocs
 • MySite

Treball amb llistes

 • Principals tipus
 • Treball bàsic amb elements d’una llista
 • Alertes i difusió
 • Vistes

Treball amb biblioteques

 • Principals tipus i diferències
 • Diferència entre biblioteques i llistes
 • Treball bàsic amb documents a la biblioteca
 • Gestió de documents i col·laboració
 • Alertes i difusió
 • Vistes personals

Treball amb pàgines

 • Modificació del format
 • Configuració del layout
 • Inserció de taules
 • Inserció d’imatges
 • Hipervincles
 • Inserció de Web Parts

Integració amb Office

 • Connexió de calendaris amb Outlook
 • Connexió de tasques amb Outlook
 • Connexió de contactes amb Outlook
 • Exporta llistes a Excel
 • Sincronització amb onedrive for Business

Permisos

 • Comprendre la gestió de permisos de SharePoint

  Interessant?

  Vols més informació sobre aquest curs? Contacta amb nosaltres i t’assessorarem