El sistema informàtic en mans de professionals

El manteniment ofereix a les empreses com la vostra una millora en l’estat de les instal·lacions, i allarga la vida del sistema informàtic.

El servei de manteniment té com a objectiu principal aconseguir que els usuaris tinguin disponibilitat dels recursos TIC durant el 100% del temps requerit, sense interrupcions o incidències que els afectin.

Informem al client de les novetats que li puguin ser interessants i l’assessorem de les millores a aplicar per disposar sempre dels millors recursos aconseguint disposar de millors prestacions amb el mínim preu. Dividim el servei en diferents grups per tal de controlar i mantenir de la manera més òptima l’equipament informàtic de l’empresa i mantenir-lo al llarg del temps.

 • Simplificació en la gestió de les TIC

  Podem donar solució a una part o tots els serveis TIC en un únic contracte de servei per resoldre el que necessita a cada moment.

 • Assessorament

  Informem puntualment de les novetats que li poden ser interessants i l’assessorem de quina és sempre la millor opció.

 • Actualització tecnològica

  L’equipament s’actualitza sense càrrec addicional a mesura que es va avariant i els nostres tècnics el van aconsellant dels canvis a fer.

 • Eficàcia

  Els tècnics coneixen la instal·lació i disposen del suport d’altres companys i dels fabricants amb els que estem certificats, aconseguint sempre actuacions eficaces.

 • Economia

  Quan assumim el manteniment d’un nou client, fem una revisió total de la instal·lació deixant-la perfectament configurada, de manera que les incidències són mínimes. És per això que optimitzem preus i costos.

 • Ser "Client Infordisa"

  Això permet una gran varietat de recursos i serveis d’alta qualitat per a un equipament que ho mereix.