Avís legal i política de privacitat


Informació legal LSSIICE

D'acord amb les obligacions previstes a la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (d'ara endavant LSSIICE), Infordisa 2.0 SL amb CIF B55753875 i domicili social a Carrer del Tren, núm . 4, de 43800 VALLS (TARRAGONA) i correu electrònic hola@infordisa.com, manifesta que són de la seva propietat:

El domini infordisa.com

Els perfils i pàgina a les següents xarxes socials:

Que Infordisa 2.0 SL consta inscrita al Registre Mercantil de Tarragona, Tom 3148. Foli 154. Full T-54.507. Inscripció 1a.

Infordisa 2.0 SL no pot assumir cap responsabilitat derivada de l'ús incorrecte, inadequat o il·lícit de la informació que aparegui a les seves pàgines web o presència online a les diverses xarxes socials. Amb els límits establerts a la llei, Infordisa 2.0 SL no assumeix cap responsabilitat per la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que es contenen a les pàgines d'Internet.

Els continguts i la informació de les pàgines d'Internet i les xarxes socials d'Infordisa 2.0 SL estan elaborades per professionals degudament qualificats per a l'exercici de la seva professió. No obstant això, els continguts i la informació no vinculen la susdita ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de cap tipus, ja que es tracta merament d'un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu.

Les pàgines d'Internet i les xarxes socials d'Infordisa 2.0 SL poden contenir enllaços (links) a altres pàgines de terceres parts. Per tant, aquesta no pot assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer a pàgines de tercers. Els textos, imatges, sons, animacions, programari i la resta de continguts inclosos en aquest website són propietat exclusiva de Infordisa 2.0 SL o els seus llicenciants. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial ha de comptar amb el consentiment exprés d'Infordisa 2.0 SL.

De la mateixa manera es reserva el dret a retirar l'accés al Portal, sense necessitat de previ avís, a qualsevol usuari que contravingui el que disposa aquest avís legal.


Xarxes Socials

L'usuari haurà de disposar del perfil en aquestes xarxes socials per poder interactuar amb Infordisa 2.0 SL i que accepti la relació amb la nostra xarxa social. Si així s'executa, Infordisa 2.0 SL tindrà accés al perfil de l'usuari d'acord amb els paràmetres estipulats per la pròpia xarxa social i hi podrà interactuar amb l'enviament de missatges, publicacions, participació a concursos i sorteigs. Si l'usuari no desitja que Infordisa 2.0 SL pugui accedir al seu perfil o interrelacionar-s'hi haurà de desvincular-se del perfil deixant de seguir o eliminar com a amistat, seguidor o usuari a Infordisa 2.0 SL.

Les actuacions que faci Infordisa 2.0 podran tenir caràcter informatiu i/o publicitari dels seus serveis o productes, considerant que la xarxa social és un mitjà publicitari, sota la responsabilitat d'Infordisa 2.0 SL quant a les publicacions i comunicacions que realitzen per aquests mitjans online .

La participació dels usuaris en concursos, promocions o sorteigs implicarà que lusuari accepta les bases legals daquest concurs, promoció o sorteig que seran publicades a la xarxa social de referència en el moment oportú, i amb la seva participació, implicarà que usuari ha acceptat les mateixes.

Es recorda als usuaris que les publicacions que realitzin a les xarxes socials estaran sota la seva responsabilitat i caldrà que respectin la legislació i els drets de tercers que es puguin afectar, amb especial rellevància als drets de propietat intel·lectual, de protecció de dades i de la pròpia imatge de tercers, així com les normes de les pròpies xarxes socials que consten als següents enllaços:


Protecció de dades personals

En virtut de la normativa de protecció de dades de caràcter personal, per aquesta autoritza que les dades personals facilitades siguin tractades sota la responsabilitat d'Infordisa 2.0 SL i domicili a Carrer del Tren, núm. 4, de 43800 VALLS (TARRAGONA):

 • Formulari de Contacte: Les vostres dades seran tractades per tal de gestionar la vostra petició i poder donar-vos resposta, sent la prestació d'aquest servei el motiu que ens legitima tractar les vostres dades. Aquestes dades seran conservades fins que es resolgui la petició i no seran transmeses a tercers.
 • Formulari de Subscripció: Les vostres dades seran tractades per tal d'incloure'l a la nostra newsletter i mantenir-vos informat dels nostres serveis, sent el vostre consentiment la base que ens legitima tractar les vostres dades. Aquestes dades seran conservades fins que es resolgui la petició i no seran transmeses a tercers.
 • Formulari Borsa de Treball: Les vostres dades seran tractades per tal d'incloure'l en els nostres processos de selecció, d'acord amb el vostre consentiment exprés. Les vostres dades seran conservades mentre duri el procés de selecció i posteriorment seran destruïdes de forma confidencial en el període no superior a 1 any. No seran transmeses a tercers.
 • Formulari de Xat: Les vostres dades seran tractades per tal de donar resposta a les preguntes plantejades, sent la prestació d'aquest servei el motiu que ens legitima tractar les vostres dades. Aquestes dades seran conservades fins que es resolgui la petició i no seran transmeses a tercers.
 • Formulari de Servei de suport: Les vostres dades seran tractades per tal de gestionar la vostra petició i poder donar-vos resposta, sent la prestació d'aquest servei el motiu que ens legitima tractar les vostres dades. Aquestes dades seran conservades fins que es resolgui la petició i no seran transmeses a tercers.
 • Si són tractades a les nostres xarxes socials, d'acord amb el detallat anteriorment, aquestes seran tractades per tal de gestionar aquella informació i dades obtingudes de la interacció dels usuaris de les xarxes socials amb aquests perfils/pàgina. Aquestes dades seran tractades d'acord amb l'interès legítim d'aquesta empresa i seran conservades sempre que es mantingui l'interès legítim que en va permetre el tractament.
 • Si són recollides a través de l'ús de les cookies analítiques que prèviament heu acceptat en accedir al nostre lloc, seran utilitzades amb les finalitats d'anàlisi especificades a la política de cookies del lloc web. Les vostres dades seran subjectes de transferències internacionals amb els Estats Units i conservades durant el temps que sigui necessari per aconseguir la finalitat. En qualsevol cas, podrà indicar la revocació del consentiment atorgat, si aquesta va ser la base que va legitimar el tractament o exercitar els drets previstos:
  • D'accés: L'interessat té dret a saber si el responsable del tractament tracta dades personals seves i, si és així, té dret a accedir a aquestes dades ia obtenir la informació sobre els tractaments realitzats.
  • Rectificació: Està vinculat al caràcter inexacte o incomplet de les dades. L'interessat té dret a rectificar les seves dades personals inexactes i que es completin les dades personals incompletes.
  • Supressió:  L'interessat té dret a obtenir la supressió de les seves dades personals (“dret a l'oblit”), quan aquestes ja no són necessàries per a la finalitat per a la qual es van recollir, es revoca el consentiment en què es basava el tractament, l'interessat es oposa al tractament, les dades s'han tractat il·lícitament, s'han de suprimir per complir una obligació legal o s'han obtingut en relació amb l'oferta de serveis de la societat de la informació adreçada a menors.
  • Limitació del tractament: És un dret de la persona interessada consistent a marcar les seves dades de caràcter personal conservades, per tal de limitar-ne el tractament en el futur. La limitació del tractament suposa que, a petició de la persona interessada, les vostres dades personals es deixin de tractar.
  • Oposició: l'interessat té dret a oposar-se al tractament de les dades quan es basa en alguns supòsits concrets i s'invoqui un motiu relacionat amb la seva situació personal.
  • Portabilitat de les dades. Linteressat té dret a rebre les dades personals que ha facilitat a un responsable del tractament en un format estructurat, dús comú i de lectura mecànica, si es basa en el consentiment o en un contracte o quan el tractament es realitza per mitjans automatitzats.
  • Si no és objecte de decisions individuals automatitzades: l'interessat té dret a no ser objecte d'una decisió basada només en el tractament automatitzat de les seves dades, inclosa l'elaboració de perfils que hi produeixi efectes jurídics o l'afecti negativament.

Aquestes peticions s'hauran de fer a Carrer del Tren, núm. 4, de 43800 VALLS (TARRAGONA) oa hola@infordisa.com  

Així mateix, podrà presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.


Propietat industrial i intel·lectual

Aquest web és propietat d'Infordisa 2.0 SL. Els drets de propietat intel·lectual i drets d'explotació i reproducció d'aquest web, les seves pàgines, la seva presència a xarxes socials, pantalles, la informació que contenen, la seva aparença i disseny, així com els enllaços (“hipervincles”) establerts des d'ella a altres pàgines web de qualsevol centre adscrit o organisme dependent, són propietat exclusiva d'aquesta tret que s'estableixi expressament una altra cosa.

Totes les denominacions, dissenys i/o logotips, així com qualsevol productes o serveis oferts i reflectits en aquest lloc web, són marques comercials degudament registrades per Infordisa 2.0 SL per les seves subsidiàries i/o dominades o per tercers.

Qualsevol ús indegut del mateix per persones diferents del seu legítim titular i sense el consentiment exprés i inequívoc per part del mateix podrà ser denunciat i perseguit a través de tots els mitjans legals existents a l'ordenament jurídic espanyol i/o comunitari.

Els drets de propietat intel·lectual i marques comercials de tercers es destaquen convenientment i han de ser respectats per tot aquell que accedeixi a aquesta pàgina, no sent responsabilitat d'Infordisa 2.0 SL l'ús que l'usuari pugui dur a terme pel que fa a aquest respecte. l'única responsabilitat sobre la persona.

Només per a ús personal i privat es permet descarregar els continguts, copiar o imprimir qualsevol pàgina web i xarxes socials. Queda prohibit reproduir, transmetre, modificar o eliminar la informació, el contingut o les advertències d'aquest lloc web sense la prèvia autorització per escrit d'Infordisa 2.0 SL.   

Infordisa 2.0 SL no transfereix als usuaris la propietat del programari. L'usuari és el propietari del mitjà on s'enregistra el programari. Infordisa 2.0 SL posseeix tots els drets de propietat industrial i intel·lectual, incloent programari. Si l'usuari transfereix programari d'aquest lloc web al vostre terminal, no podreu disseccionar pel vostre estudi i descompilar-lo, traduir la versió del codi objecte original o el vostre idioma o un altre codi o idioma.


Llei aplicable i jurisdicció

Les presents condicions generals es regeixen per la Legislació espanyola, sent competents els Jutjats i Tribunals espanyols per conèixer de totes les qüestions que se suscitin sobre la interpretació, aplicació i compliment de les mateixes. L'usuari, en virtut de la seva acceptació a les condicions generals recollides en aquest avís legal i sempre que aquesta submissió sigui possible, renuncia expressament a qualsevol fur que, per aplicació de la vigent Llei d'Enjudiciament Civil, li pugui correspondre.


reCAPTCHA

Aquest lloc està protegit per reCAPTCHA i s'aplica la política de privadesa de Google i les condicions de el servei.

Calendari ciberseguretat /24

LIVE WEBINAR | 1/2/2024

Com protegir el teu Active Directory d'atacs Ransomware amb Tenable

Alertes de seguretat

Rep les més importants al teu email