WiFi

Una xarxa wifi és una xarxa de dispositius sense fil interconnectats entre si i generalment també connectats a Internet mitjançant un punt d'accés sense fil. És per tant una xarxa LAN que no utilitza un cable físic per enviar la informació.

Tecnologia d'interconnexió de dispositius electrònics sense fils, que funciona en base a l'estàndard 802.11, que regula les transmissions sense fil. Aquesta absència de cable físic vol dir que es perdi la confidencialitat de la informació transmesa. Per aquesta raó es fa necessari el xifrat dels continguts transmesos mitjançant una xarxa wifi.

Generalment hi ha tres sistemes de protecció i xifratge d'una xarxa wifi:

  • WEP
  • WPA
  • WPA2

Actualment l'única realment segura de les 3 és WPA2, les altres dues són molt vulnerables i fàcilment desxifrables.

sinònim: Wi-Fi, WiFi

« Índex del glosari

Alertes de seguretat

Estigues informat, rep-les al teu email
Consulta les últimes alertes