HTTP

HTTP són les sigles en anglès de Protocol de Transferència d'Hipertext. Es tracta del protocol més utilitzat per a la navegació web. Es tracta d'un protocol que segueix un esquema petició – resposta. El navegador realitza peticions dels recursos que necessita (la web, les imatges, els vídeos…) i el servidor se'ls envia si en disposa. A cada peça d'informació transmesa se la identifica mitjançant un identificador anomenat URL (De l'anglès Uniform Resource Locator).

La informació enviada mitjançant HTTP s'envia en text clar, cosa que vol dir que qualsevol que intercepti el trànsit de xarxa pot llegir el que s'està enviant i rebent. Per aquesta raó es va desenvolupar el protocol HTTPS, en què la informació és xifrada abans de ser enviada per la xarxa.

« Índex del glosari

Alertes de seguretat

Estigues informat, rep-les al teu email
Consulta les últimes alertes