RA

Avaluació de risc (Risk Analysis o també anomenat Risk Assessment) és un dels passos que s'utilitza en un procés de gestió de riscos. El risc R s'avalua mitjançant el mesurament dels dos paràmetres que ho determinen, la magnitud de la pèrdua o dany possible L, i la probabilitat p que aquesta pèrdua o dany arribi a ocórrer. Segons la ISO 31000, el Risk Assessment fa referència en realitat és a la Apreciació del Risc.

« Índex del glosari

Alertes de seguretat

Estigues informat, rep-les al teu email
Consulta les últimes alertes