zero trust

Xarxes de confiança zero (De l'anglès zero trust network, ZTN ), En el marc de la Tecnologia la Informació (TI) descriu un enfocament de disseny i implementació de xarxes TI. A grans trets, la zero confiança consisteix en que els dispositius connectats, com computadors o telèfons intel·ligents, no han de ser considerats fiables, independentment que aquests estiguin vinculats i verificats des d'una xarxa corporativa. Aquest model exigeix una estricta verificació de autenticitat per a cada persona i dispositiu que intenti accedir a recursos d'una xarxa privada, independentment des d'on aquest o això, s'intentin connectar.

En la majoria d'entorns empresarials, les xarxes corporatives consisteixen en la suma de diversos segments de xarxa interconnectats, infraestructura i serveis basats en el núvol, connexions a ambients remots, i cada vegada a més connexions no convencionals TI, com als dispositius Iot. L'enfocament tradicional de dispositius fiables dins d'un perímetre corporatiu, o de dispositius connectats mitjançant una VPN, Cobra menys sentit en ambients tan altament distribuïts i variats. Mentre que, d'altra banda, l'enfocament de zero confiança promou la mútua autenticació, Incloent la verificació d'identitat i integritat dels dispositius, independentment de la ubicació, i garantint l'accés a les aplicacions i serveis rau en la confiança de la identitat del dispositiu, en combinació amb l'autenticació de l'usuari.

Veure també l'entrada Què és zero trust?

« Índex del glosari

Alertes de seguretat

Estigues informat, rep-les al teu email
Consulta les últimes alertes