Què és Sage CRM?

Sage CRM és molt més que una eina comercial. La gestió de la relació amb els clients, és molt més que una aplicació de programari.
És una solució empresarial que permet aplicar un nou model de gestió en les empreses, basat en l’orientació al client.