Subscripció IT

Adéu inversió. Hola subscripció

Tot l’equipament IT que necessitis en modalitat de servei. Escull un equip, assigna-hi el software i servei que vulguis, i contracta’l. Sense permanència. Sense inversió. Renovació tecnològica indefinida.

Cercle fiTipografia mensualitatsTipografia softwareTipografia serveisTipografia pc equipsMensualitat individualMensualitat individualMensualitat individualMensualitat individualMensualitat individualMensualitat individualMensualitat individualMensualitat individualMensualitat individualMensualitat individualMensualitat individualMensualitat individualMensualitat individualMensualitat individualMensualitat individualMensualitat individualMensualitat individualMensualitat individualMensualitat individualMensualitat individualMensualitat individualMensualitat individualMensualitat individualPart inferior caixaSoftware autodeskSoftware corusSoftware adobeSoftware officeServei mantenimentServei resposta immediataServei 24x7Part inferior caixa tapaderaTapa caixaText pc