actiu d'informació

És qualsevol informació o sistema relacionat amb el tractament de la mateixa que tingui valor per a l'organització, poden ser processos de negoci, dades, aplicacions, equips informàtics, personal, suports d'informació, xarxes, equipament auxiliar o instal·lacions. És susceptible de ser atacat deliberada o accidentalment amb conseqüències per a l'organització.

« Índex del glosari

Alertes de seguretat

Estigues informat, rep-les al teu email
Consulta les últimes alertes