Administració Electrònica

Activitat consistent en la prestació de serveis a ciutadans i empreses mitjançant la utilització de mitjans telemàtics i definida a la Llei 11/2007 de 22 de juny d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics. Aquesta activitat competeix a les administracions públiques amb l'objecte de simplificar els procediments amb l'Administració, mantenint alhora els nivells adequats de seguretat jurídica i procurant la millora de qualitat dels serveis.

Entre les principals finalitats que persegueix l'Administració electrònica hi ha:

  • l'impuls en la utilització de les noves tecnologies de la informació i les comunicacions
  • la recerca de transparència i confiança per part de ciutadans i empreses
  • la simplificació en els procediments i tràmits administratius
  • l'impuls en el creixement i el desenvolupament de la Societat de la Informació

sinònim: e-administració

« Índex del glosari

Alertes de seguretat

Estigues informat, rep-les al teu email
Consulta les últimes alertes