adreça IP

Les adreces IP (de l'acrònim anglès IP per a Internet Protocol) són un número únic i irrepetible amb el qual s'identifica tot sistema connectat a una xarxa.

Podríem comparar-ho amb una matrícula en un cotxe. Així, una adreça IP (o simplement IP) en la seva versió v4 és un conjunt de quatre números del 0 al 255 separats per punts. Per exemple: 192.168.121.40

En la seva versió v6, les adreces IP són molt més complexes, fins a 4 vegades més llargues, més segures i permetent un gran nombre de sistemes connectats a Internet. Un exemple és el següent: 2001:0db8:3c4d:0015:0000:0000:1a2f:1a2b

Les adreces IP poden ser «públiques», si són accessibles directament des de qualsevol sistema connectat a Internet o «privades», si són internes a una xarxa LAN i només accessibles des dels equips connectats a aquesta xarxa privada.

sinònim: IP

« Índex del glosari

Alertes de seguretat

Estigues informat, rep-les al teu email
Consulta les últimes alertes