amenaça

Circumstància desfavorable que pot passar i que quan passa té conseqüències negatives sobre els actius provocant la seva indisponibilitat, funcionament incorrecte o pèrdua de valor. Una amenaça pot tenir causes naturals, ésser accidental o intencionada. Si aquesta circumstància desfavorable esdevé alhora que n'hi ha una vulnerabilitat o debilitat dels sistemes o aprofitant la seva existència, pot derivar en un incident de seguretat.

« Índex del glosari

Alertes de seguretat

Estigues informat, rep-les al teu email
Consulta les últimes alertes