bomba lògica

Tros de codi inserit intencionalment en un programa informàtic que roman ocult fins a complir-se una o més condicions preprogramades, moment en què s'executa una acció maliciosa.

La característica general duna bomba lògica i que el diferencia dun virus és que aquest codi inserit s'executa quan una determinada condició es produeix, per exemple, després d'encendre l'ordinador una sèrie de vegades, o passats una sèrie de dies des del moment que la bomba lògica es va instal·lar al nostre ordinador.

« Índex del glosari

Alertes de seguretat

Estigues informat, rep-les al teu email
Consulta les últimes alertes