integritat

La Integritat és la propietat de la informació, per la qual es garanteix l'exactitud de les dades transportades o emmagatzemades, assegurant que no s'ha produït la seva alteració, pèrdua o destrucció, ja sigui de forma accidental o intencionada, per errors de programari o maquinari o per condicions mediambientals.

La integritat, la disponibilitat i la confidencialitat constitueixen les dimensions claus en la seguretat de la informació, ja que d'una banda, es pretén evitar els accessos no autoritzats a les dades, i d'una altra, se'n garanteix la no alteració.

« Índex del glosari

Alertes de seguretat

Estigues informat, rep-les al teu email
Consulta les últimes alertes