Pentest

Una prova de penetració és un atac a un sistema programari o maquinari amb lobjectiu de trobar vulnerabilitats. L'atac implica una anàlisi activa de qualsevol vulnerabilitat potencial, configuracions deficients o inadequades, tant de hardware com de software, o deficiències operatives en les mesures de seguretat.

Aquesta anàlisi es fa des de la posició d'un potencial atacant i pot implicar l'explotació activa de vulnerabilitats de seguretat.

Després de la realització de latac es presentarà una avaluació de seguretat del sistema, indicant tots els problemes de seguretat detectats juntament amb una proposta de mitigació o una solució tècnica.

La intenció duna prova de penetració és determinar la viabilitat dun atac i limpacte en el negoci dun atac reeixit.

sinònim: prova de penetració

« Índex del glosari

Alertes de seguretat

Estigues informat, rep-les al teu email
Consulta les últimes alertes