servidor

Es pot entendre com a servidor tant el programari que realitza certes tasques en nom dels usuaris, com l'ordinador físic en què funciona aquest software, una màquina el propòsit de la qual és proveir i gestionar dades d'algun tipus de manera que estiguin disponibles per a altres màquines que s'hi connectin.

Així, s'entén per servidor tant l'equip que emmagatzema una determinada informació com el programa encarregat de gestionar aquesta informació i oferir-la.

Alguns exemples de servidors són els que proporcionen l'allotjament de llocs web i els que proporcionen el servei d'enviament, reenviament i recepció de correus electrònics.

« Índex del glosari

Alertes de seguretat

Estigues informat, rep-les al teu email
Consulta les últimes alertes