29 actualitzacions de seguretat per a Cisco, 5 pegats són crítics

Crítica alerta 5

Aquesta setmana Cisco n'ha publicat 29 pegats de seguretat per corregir múltiples vulnerabilitats en diferents productes, de les quals cinc estan qualificades com a crítiques i disset d'alt risc.

Descripció

Les vulnerabilitats crítiques s'han classificat com a:

  • CVE-2017-12240
  • CVE-2018-0171
  • CVE-2018-0125
  • CVE-2021-1497, CVE-2021-1498
  • CVE-2018-0147

Han estat considerades per Cisco de risc crític a l'escala CVSS amb una puntuació entre 8,8 i 9,8.

Recursos afectats

Aquestes vulnerabilitats afecten els productes:

  • IOS
  • IOS XE
  • RV132W ADSL2+ Wireless-N VPN Router
  • RV134W VDSL2 Wireless-AC VPN Router de Cisco

Podrien permetre a un atacant no autenticat i adjacent causar una condició de denegació de servei (DOS) o executar codi arbitrari amb privilegis elevats en un dispositiu afectat sota determinades circumstàncies.

Solució

Cisco recomana actualitzar i pegats els productes afectats, per això ha publicat actualitzacions de programari gratuïtes, que solucionen les vulnerabilitats descrites i poden ser descarregades des del Centre de Programari.

Rep les alertes de seguretat al teu email:
Comparteix aquesta alerta de seguretat:

Deixa un comentari

Alertes de seguretat

Estigues informat, rep-les al teu email
Consulta les últimes alertes