HTTP

HTTP són les sigles en anglès de Protocol de Transferència d'Hipertext. Es tracta del protocol més utilitzat per a la navegació web. Es tracta d'un protocol que segueix un esquema petició – resposta. El navegador realitza peticions dels recursos que necessita (la web, les imatges, els vídeos…) i el servidor se'ls envia si en disposa. A cada peça d'informació transmesa se la identifica mitjançant un identificador anomenat URL (De l'anglès Uniform Resource Locator).

La informació enviada mitjançant HTTP s'envia en text clar, cosa que vol dir que qualsevol que intercepti el trànsit de xarxa pot llegir el que s'està enviant i rebent. Per aquesta raó es va desenvolupar el protocol HTTPS, en què la informació és xifrada abans de ser enviada per la xarxa.

« Índex del glosari

Calendari ciberseguretat /24

LIVE WEBINAR | 1/2/2024

Com protegir el teu Active Directory d'atacs Ransomware amb Tenable

Alertes de seguretat

Rep les més importants al teu email