intermediari

El intermediari és tant l'equip com el programari encarregat de donar el servei, que fan d'intermediari a les peticions dels equips de la xarxes LAN cap a Internet.

La seva comesa és centralitzar el trànsit entre Internet i una xarxa privada, de manera que s'evita que cadascuna de les màquines de la xarxa privada hagi de disposar necessàriament d'una connexió directa a Internet i una adreça IP pública.

Al mateix temps un proxi pot proporcionar alguns mecanismes de seguretat (firewall o tallafocs) que impedeixen accessos no autoritzats des de l'exterior cap a la xarxa privada.

sinònim: gateway

« Índex del glosari

Alertes de seguretat

Estigues informat, rep-les al teu email
Consulta les últimes alertes