signatura electrònica

La signatura electrònica (o digital) es defineix com el conjunt de dades electròniques que acompanyen o que estan associades a un document electrònic. Aquesta signatura es basa en la Llei 59/2003, de 19 de desembre, on s'indica que la «signatura electrònica» reconeguda ha de complir les propietats o requisits següents:

  • Identificar el signant.
  • Verificar la integritat del document signat.
  • Garantir el no repudi a l'origen.
  • Comptar amb la participació de tercers de confiança.
  • Estar basada en un certificat electrònic reconegut.
  • Deu ser generada amb un dispositiu segur de creació de signatura.

Una signatura electrònica d'un document s'aconsegueix calculant el valor «hash» del document i adjuntant-lo al final del mateix, per a continuació xifrar-lo amb la clau pública de la persona a qui enviarem el document.

D'aquesta manera ningú no el pugui llegir més que el receptor.

sinònim: signatura digital

« Índex del glosari

Alertes de seguretat

Estigues informat, rep-les al teu email
Consulta les últimes alertes