VPN

Una xarxa privada virtual (XPV) (En anglès, Virtual Private NetworkVPN) és una tecnologia de xarxa d'ordinadors que permet una extensió segura de la xarxa d'àrea local (LAN) sobre una xarxa pública o no controlada com a Internet. Permet que l'ordinador a la xarxa enviï i rebi dades sobre xarxes compartides o públiques com si fos una xarxa privada, amb tota la funcionalitat, la seguretat i les polítiques de gestió d'una xarxa privada.​ Això es realitza establint una connexió virtual punt a punt mitjançant l'ús de connexions dedicades, xifrat o la combinació de tots dos mètodes.

Exemples comuns són la possibilitat de connectar dues o més sucursals d'una empresa utilitzant com a vincle Internet, permetre als membres de l'equip de suport tècnic la connexió des de casa a centre de còmput o bé que un usuari pugui accedir al seu equip domèstic des d'un lloc remot, com per exemple un hotel. Tot això utilitzant la infraestructura d'Internet.

La connexió VPN a través d'Internet és tècnicament una unió wide area network (WAN) entre els llocs, però a l'usuari li sembla com si fos un enllaç privat: d'allí la designació virtual private network.

« Índex del glosari

Alertes de seguretat

Estigues informat, rep-les al teu email
Consulta les últimes alertes