Ens

L’ENS és un marc normatiu en el que estableix unes normes per les quals s’ha de regir un SGSI (Sistema de Gestió de la Seguretat de la Informació). I què es un SGSI? Es un model de gestió continuat de la seguretat de la informació, basat en el clàssic i conegut PDCA (Plan-Do-Check-Act) per als […]

Aplicacio ens

El procés d’aplicació de l’ENS, s’aplica amb un total de sis fases i es basa en un cicle de millora continua. L’ENS es basa en un cicle de millora continua L’ENS a grans trets consisteix en la implantació d’un SGSI (Sistema de Gestió de la Seguretat de la Informació / en anglès System Management Information […]

Com ens afecta l ens

Tots hem sentit a parlar molt de l’ENS, però… què és realment? Ens afecta? Quines mesures hem de prendre? Què és l’Esquema Nacional de Seguretat ENS? La Llei 11/2007 dóna accés electrònic a tots els ciutadans per a tramitacions amb les Entitats Públiques.​ S’aprova l’Esquema Nacional de Seguretat (ENS) mitjançant Real Decret 3/2010 de 8 […]

He de xifrar la informació sensible cat

Quan parlem d’actius d’empresa, tendim a considerar únicament com a tals els béns tangibles, com per exemple mobiliari, maquinària, els servidors, etc. Però no hem d’oblidar que també són actius, en aquest cas intangibles, la cartera de clients, les nostres tarifes, la propietat intel·lectual o fins i tot la identitat de l’empresa. Tota aquesta informació […]

Correu fals

El correu electrònic és sens dubte l’eina de comunicació professional standard i més habitual entre les empreses. Diàriament rebem infinitat d’informació mitjançant aquest canal i sens dubte la majoria d’usuaris no apliquem les mesures de seguretat mínimes abans d’obrir un email de procedència desconeguda. Per aquest motiu, és un canal molt utilitzat pels ciber delinqüents per a atacar els usuaris informàtics. Un […]

Windows 7 windos 10

Microsoft deixarà de donar suport a Windows 7 al gener de 2020. Dit d’una altra manera, Windows 7 es convertirà en un sistema operatiu vulnerable. Fi de suport a Windows 7 Windows 7 ha tingut una vida de 10 anys gràcies a les diferents actualitzacions que ha tingut al llarg dels anys. Amb els anys […]

Telefonia ip cat

Fa anys que existeix la tecnologia que fa possible la comunicació mitjançant la telefonia IP. Malgrat això, la telefonia IP no s’ha començat a establir fins als últims anys de manera cada vegada mes estandarditzada ja que les xarxes d’Internet fins ara no han estat prou fiables i esteses pel territori per a donar servei […]

En compte

Els ciberatacs són cada dia més comuns, els ciberdelinquentes desenvolupen nous mètodes per a atacar les víctimes. Per això és imprescindible treballar la conscienciació dels usuaris per a evitar caure en atacs com el phishing o el ransomware entre molts altres. A qui afecta? A qualsevol client d’ING ja sigui com a particular, autònom o empresa que sigui usuari d’operacions de […]