El Escritorio Virtual: los 10 ventajas

L’Escriptori Virtual és l’eina que permet a qualsevol usuari que pugui accedir al seu escriptori laboral virtualment, des de qualsevol dispositiu en qualsevol moment i ubicació. A més a més, una infraestructura d’escriptoris virtuals genera un augment de la productivitat de l’empresa.

Els 10 avantatges d’utilitzar els escriptoris virtuals a l’empresa

[av_dropcap2 color=”default” custom_bg=”#444444″]1[/av_dropcap2] Només es necessita una connexió a Internet: es tindrà a la disposició tota la informàtica de l’empresa en qualsevol dispositiu que es pugui connectar a Internet.
[av_dropcap2 color=”default” custom_bg=”#444444″]2[/av_dropcap2] Permet una mobilitat empresarial total: tenir la capacitat d’accés a tot el contingut de l’ordinador de l’empresa, des de qualsevol lloc i dispositiu, i en qualsevol moment.
[av_dropcap2 color=”default” custom_bg=”#444444″]3[/av_dropcap2]  Màxima seguretat per a les dades de l’empresa: als ordinadors no s’hi emmagatzemaran cap dada, sinó que la guardaran a un Data Center. D’aquesta manera, només s’hi podrà accedir mitjançant l’escriptori virtual totalment protegit. En cas de pèrdua, d’ús fraudulent o de robatori, el dispositiu en qüestió no contindrà cap tipus d’informació de l’usuari o l’empresa.
[av_dropcap2 color=”default” custom_bg=”#444444″]4[/av_dropcap2]  No cal invertir per la infraestructura informàtica: permet a les empreses despreocupar-se de tenir la seva informàtica resolta i actualitzada per tal que es pugui concentrar amb el seu negoci.
[av_dropcap2 color=”default” custom_bg=”#444444″]5[/av_dropcap2]  Reducció dràstica de costos d’adquisició: la gestió centralitzada permet detectar els recursos que es consumeixen de forma unificada per planificar amb antelació noves adquisicions si és necessari.
[av_dropcap2 color=”default” custom_bg=”#444444″]6[/av_dropcap2]  Una màxima rapidesa i flexibilitat: els recursos TI s’assignen dinàmica i automàticament segons els perfils d’usuari i usos. Davant d’un entorn tradicional, un Escriptori Virtual pot desplegar-se en 5 minuts i les aplicacions es poden desplaçar automàticament.
[av_dropcap2 color=”default” custom_bg=”#444444″]7[/av_dropcap2]  Escalabilitat: resposta àgil a demandes i pics de treball. La rapidesa i senzillesa dels desplegaments d’Escriptoris Virtuals permeten incrementar fàcilment els escriptoris per a proveir immediatament nous llocs si així ho necessita el negoci.
[av_dropcap2 color=”default” custom_bg=”#444444″]8[/av_dropcap2]  Augment de la productivitat: l’experiència de l’usuari en els Escriptoris Virtuals és de gran qualitat ja que accedeix immediatament a les aplicacions que necessita ajustades al seu perfil des de qualsevol dispositiu, en qualsevol moment i lloc.
[av_dropcap2 color=”default” custom_bg=”#444444″]9[/av_dropcap2]  Fàcil obertura de seus i oficines remotes: impulsen el creixement de les organitzacions. Amb una simple connexió a Internet n’hi ha prou per unificar l’ús de les mateixes aplicacions entre treballadors que estiguin en ubicacions allunyades.
[av_dropcap2 color=”default” custom_bg=”#444444″]10[/av_dropcap2]  Millora la competivitat de l’empresa: una empresa que disposa d’un Escriptori Virtual la dota de tenir els processos informàtics optimitzats i la despreocupa del manteniment de la infraestructura informàtica. Això li permet centrar-se única i exclusivament amb el desenvolupament empresarial dels seus productes i serveis i, així, ser més competitiva.
 

Compartir en twitter
Compartir en linkedin
Compartir en facebook
Compartir en telegram
Compartir en whatsapp
Compartir en email
Infordisa

Infordisa

Departamento de Marketing

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos requeridos están marcados *

Publicar comentario

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

Últimas publicaciones:
Publicaciones relacionadas: