El Cloud es la clave para ahorrar en TIC

Segons informes oficials, el 65% de les Petites i Mitjanes Empreses, estan planejant la migració dels seus sistemes TIC al Cloud. Aquest creixement podria arribar a nivell mundial, a 14,5 bilions d’euros al mercat al 2016. S’espera que el creixement de la utilització del Cloud sigui superior a Europa, on la Comissió Europea està desenvolupant un plantejamnet global de política Cloud per assegurar la independència en quant a la tecnologia i els datacenters dels EUA.

El 65% de les PIMES es plantegen migrar al Cloud a un ritme de creixement del 35% anual fins el 2016.

Les empreses més beneficiades d’aquest creixement son les PIMES, ja que teòricament poden arribar a un 90% d’estalvi. Al marge de la reducció que implica no comprar hardware, també permet obtenir desenvolupament i actualitzacions de software a baix cost gràcies al pagament per subscripció.
cloud-estalvi-nubeLes solucions en Cloud poden aportar a les empreses entre un 30% i un 90% d’estalvi, en funció del seu tamany i el gasto en TIC. Segons estudis realitzats, el Cloud permetria estalviar aproximadament entre el 70% i el 90%, a una empresa que tingui entre 5 i 15 treballadors. Per un altre costat, les empreses de més volum, rondarien el 35% d’estalvi. Aquesta diferència es produeix ja que una gran companyia, probablement perquè aquest tipus d’empresa no acaba de passar tots els seus serveis i gestió informàtica al núvol, de manera que segueix tenint despeses internes. En canvi les PIMES, poden externalitzar tots els serveis informàtics a una empresa com Infordisa, i centrar-se amb la seva activitat professional.
No s’ha de pensar només amb el preu dels elements que componen la infraestructura TIC (hardware), per defecte car, sinó que també existeixen altres despeses com el lloc físic on està la instal·lació, el manteniment, les certificacions de seguretat i qualitat, o el coneixement dels sistemes amb personal qualificat.
Un altre benefici que permet a les empreses centrar-se amb la seva activitat professional, és el fet que d’aquesta manera tenen accés a desenvolupament i actualitzacions de software a un baix cost i de manera automàtica sense afectar al seu funcionament. Aquest és un factor que no se sol tenir en compte, però encara que es tracti d’una decisió llunyana al moment de plantejar-se el canvi, és crucial.
El poder dels serveis al núvol, no resideix únicament a les prestacions del servei, sinó que permet també planificar les despeses financeres, i flexibilitzar-les gràcies a la llibertat de contractació. D’aquesta manera les PIMES poden planificar millor les despeses en TIC i gestionar-ho mensualment segons les necessitats.
En definitiva, els serveis en Cloud o serveis al núvol, obren una nova manera de viure les TIC, i defineixen com mai abans, el concepte d’optimització.

Compartir en twitter
Compartir en linkedin
Compartir en facebook
Compartir en telegram
Compartir en whatsapp
Compartir en email
Infordisa

Infordisa

Departamento de Marketing

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos requeridos están marcados *

Publicar comentario

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

Últimas publicaciones:
Publicaciones relacionadas: