[Plan] - Do - Check - Act

Els plans no son importants, però la planificació és essencial.
(Dwight Eisenhower)

[Plan] – DoCheckAct
La planificació és la fase inicial del plantejament de la ciberseguretat enfocat a la millora continua.

Sense una correcta planificació i per tant una bona definició dels objectius a assolir, les possibilitats de fallada son excessivament elevades. En aquesta fase reflexionem sobre l’escenari a protegir per tal de quantificar-ne els riscos, l’impacte que pot suposar un incident a l’operativa del negoci, les estratègies a aplicar en cas de desastre, i d’altres activitats que busquen la màxima garantia per anticipar-se a incidents greus.

Necessites més informació?

Deixa’ns les teves dades i t’informarem sobre els nostres serveis en ciberseguretat

Contacta amb nosaltres