Ha arribat l’hora de despreocupar-se

Infordisa us proporciona tots els serveis necessaris en IT sense necessitat de fer grans inversions o amortitzar maquinari.

Amb els serveis al cloud d’Infordisa,  s’ha acabat preocupar-se de les problemàtiques típiques de les infraestructures IT. Ara és el moment de canviar i passar al nou servei Cloud d’Infordisa. Millors serveis, més actuals, amb total flexibilitat, i preparats per a totes les situacions. El món de la tecnologia avança ràpidament i nosaltres avancem amb ell per oferir-vos el millor en cada cas.

 • Total escalabilitat

  Possibilitat de canvi de serveis en tot moment.

 • Una única factura

  Unifiquem totes les factures en una sola per simplificar i ajudar.

 • Sempre disponible

  Servei sempre disponible des de qualsevol punt amb internet.

 • Seguretat absoluta

  Servidors allotjats a datacenters amb màxima seguretat.

 • Protecció de dades

  Compliment de la LOPD i ubicació de les dades a Espanya.

 • Mòbils i tauletes

  Adaptació dels serveis per a smartphones i tauletes digitals.

 • Sempre actualitzat

  Software sempre actualitzat sense necessitat de renovar.

 • Més productivitat

  Millora de la productivitat de l’empresa gràcies a la optimització.

 • Sense permanència

  Lliure contractació de serveis sense permanència obligada.