Infordisa  es va fundar l’any 1986 per oferir solucions a una nova tecnologia en creixement. Des d’aleshores el nostre objectiu és oferir als nostres clients un servei integral i punter del sistema informàtic, des del mateix manteniment, passant per la compra, implementació, suport i formació del seu personal, cercant sempre la solució que millor s’adapta a les necessitats de cada cas i proporcionant els millors productes del mercat.

Abans de proposar una solució al nostre client, Infordisa, l’analitza detingudament i compara amb altres fabricants. Si el producte no ens satisfà el nostre nivell d’exigència o el creiem millorable, no passa a formar part de la nostra cartera de productes. Per tant, estem completament segurs que els productes que oferim compliran les nostres expectatives i les dels nostres clients, multiplicant la productivitat i reduint les interrupcions de l’activitat de l’empresa i garantint així la satisfacció mútua.

A més a Infordisa treballem sota els marcs normatius de qualitat ISO9001 i 14001 implantats a les activitats de comercialització de serveis informàtics, soft, comunicacions i manteniment.

La formació i especialització continua del nostre personal, així com les múltiples certificacions dels fabricants més importants del sector garanteixen la implementació, suport i formació del sistema informàtic en condicions immillorables i per tant, en un alt rendiment.

Per això, la nostra estratègia d’actuació està basada en els següents principis i compromisos:

  • La satisfacció total de les necessitats dels nostres grups d’interès, complint els seus requisits i expectatives.
  • Conèixer, mantenir actualitzats i complir els requisits legals i reglamentaris aplicables a l’activitat, i aquells als quals l’organització se subscrigui voluntàriament.
  • La formació permanent del nostre equip humà, consolidant un equip altament qualificat i motivat que comprengui i respecti en tot moment les mesures de seguretat establertes per l’empresa, conscienciant i fomentant la participació.
  • La millora contínua de la gestió, establint objectius, fites viables i realitzant un seguiment periòdic per controlar el seu compliment i adequació.
  • L’impuls d’una comunicació interna adequada, per difondre les iniciatives d’empresa, assegurant la seva entesa i compliment.
  • La correcta gestió ambiental basada en el consum responsable dels recursos naturals, el control i gestió dels residus generats fomentant la reutilització i el reciclatge, la prevenció de la contaminació i el foment del respecte per l’entorn natural, prioritzant criteris ambientals i la protecció de la salut dels treballadors en la presa de decisions.

Mitjançant el desenvolupament d’aquestes accions, Infordisa es compromet a la millora contínua de l’eficàcia del seu Sistema Integrat de Gestió, basat en les normes UNE-EN ISO 9001, UNE EN ISO 14001.

Creiem que aquesta és la millor manera de garantir una base consolidada de creixement de l’empresa, i que ens permeti aconseguir beneficis pels nostres clients, els nostres proveïdors, el nostre personal i, en general, per a tota la societat, promovent un desenvolupament ambiental respectuós i sostenible.


01/08/2019
Direcció: Jordi Ferrando Lavila