Auditoria de seguretat

Disponibilitat, intregritat i confidencialitat

Auditoria de seguretat per detectar vulnerabilitats i deficiències existents en el sistema

Sol·licita un estudi

Avaluació de les mesures de protecció de l'empresa

Avantatges

Detecció de vulnerabilitats

Es comprova tècnicament l'estat dels sistemes, es detecten errors i es validen els procediments

Detecció de comportaments incorrectes

S'analitza l'activitat per detectar accessos no autoritzarts, robatoris interns i males praxis

Comprovació del compliment

Es revisa la normativa aplicable, les polítiques de seguretat i els procediments

Reducció de riscos

La detecció prematura de les vulnerabilitats permet anticiparnos a segrestos, robatoris o pèrdua de dades

Què és una auditoria de seguretat 

Un dels aspectes que més preocupa a les empreses avui és la ciberseguretat, degut a que aquesta activitat va directament relacionada amb la viabilitat i el futur del negoci.

L’auditoria informàtica és l’activitat de surpervisió clau per conèixer l’estat de la seguretat del sistema, les comunicacions i els accessos. L’objectiu d’una auditoria de seguretat és el de millorar de manera continua la seguretat del sistema, determinant els punts de millora i per tant acabar esdevenint una part fonamental del funcionament del negoci.

La realització d’una auditoria de seguretat informàtica no és només responsabilitat de les grans empreses o dels responsables IT. A dia d’avui, tothom està exposat als riscos presents en la utilització d’infinitat de dispositius tecnològics i en la hiperconectivitat, de manera que és clau prendre consciència de la seva importància i involucrar a tot el presonal de la companyia.

dels usuaris creu que no te prou formació sobre seguretat informàtica
0 %
de les pèrdues d’informació son per errors humans
0 %
dels usuaris utilitzen 2 o 3 contrasenyes per tots els serveis
0 %
dels usuaris utilitzen la contrasenya del correu a altres serveis
0 %