Business Intelligence

Descobreix el que s’amaga darrere les dades

Transforma grans volums de dades de la teva empresa en informació interpretable amb el Microsoft Power BI.

PBI LogoCreated with Sketch.

Vols veure-ho clar?

Integració entre múltiples fonts de dades i lectura conjunta

Avantatges

Millor presa de decisions

La presentació i consulta interactiva de dades entre informes facilita enormement la gestió, lectura i interpretació de les dades

Lectura integrada entre orígens de dades

Integració entre diferents fonts de dades, ja siguin bases de dades, correu electrònic o pàgines web, per treure conclusions unificades

Informes completament personalitzats

Multitud d’elements visuals en continu desenvolupament per facilitar la creació autònoma d’informes per part d’usuaris no experts

Multi plataforma

Lectura de dades en qualsevol moment i qualsevol dispositiu, gràcies a les aplicacions d’escriptori, web i dispositius mòbils

Dades a la seva essència

Un dels principals valors que ofereix la solució Power BI és que permet connectar centenars d’orígens de dades, tant locals com remots, i crear informes integrats per treure conclusions basades amb tota la informació disponible.

Power BI busca i classifica de manera homogènia la informació per ajudar als usuaris a obtenir patrons “poc visibles”  que ajudin a arribar a conclusions i presa de decisions en favor de la seva organització. Per aconseguir-ho podem utilitzar previsions, agrupacions, mesures ràpides o un potent llenguatge de fórmules de DAX, que ens proporciona un control total sobre el model. Compta, a més, amb una funcionalitat d’intel·ligència artificial, que no requereix codi, amb la qual els usuaris poden descobrir “informació oculta” que permet pronòstics a futur i resultats estratègics a nivell empresarial.‎

Business Intelligence sempre disponible

Microsoft Power BI Desktop

És l’aplicació d’escriptori de Power BI, que aporta tot el potencial per crear visualitzacions i desenvolupar panells de control a mida amb dades de qualsevol origen de dades

Microsoft Power BI Mobile

Power BI a la teva butxaca, per consultar-ho en qualsevol dispositiu i en qualsevol moment, adaptant la usabilitat a dispositius mòbils i aportant una experiència d’usuari immillorable

Microsoft Power BI Gateway

Power BI Gateway permet disposar de la informació sempre actualitzada gràcies a les portes d’enllaç que connecten a les diferents fonts de dades i presenten la informació actualitzada i al moment

ON-DEMAND WEBINAR

Com aplicar la intel·ligència de negoci amb Power BI