Software SGA

Un software SGA és un software de Gestió de Magatzems, dissenyat específicament per tractar de controlar, coordinar i optimitzar tot tipus de moviments, processos o operacions que habitualment es donen en un magatzem, de forma automatitzada. Un programa que el seu objectiu és mantenir els valors d’existències dels articles i la seva correcta posició al magatzem, a través del registre de tots els moviments que es produeixin en una base de dades.