Kit Consulting: programa d'ajuts dirigit a pimes i destinat a contractar serveis d'assessorament digital especialitzat i personalitzat.
Programa Kit Consulting finançat pels fons europeus “Next Generation EU” dins del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència
Solucions Kit Consulting
per categoria

El Programa Kit Consulting t'ofereix un bo amb un import màxim per a cada categoria de solucions.

Els nostres assessors tècnics t'ajudaran a triar els productes que s'adeqüen millor a les teves necessitats segons el teu nivell de digitalització.

Consulta les nostres solucions

Infordisa, assessor digital autoritzat

Inclosos en el catàleg d'Acelera pyme
(Incorporats des de la primera edició 19/6/2024)

Bo d’Assessorament Digital dotat d’una quantia que s’ha d’utilitzar en la contractació de serveis d’assessorament. La quantia màxima de l’ajut varia en funció de la mida que tingui la teva empresa:

Segment A
Entre 10 i menys de 50 treballadors

0

Segment B
Entre 50 i menys de 100 treballadors

0

Segment C
Entre 100 i menys de 250 treballadors

0

Servei d'assessorament en Intel·ligència Artificial

Ajuda màxima
0
 

L’objectiu principal d’aquest servei és proporcionar-te un pla personalitzat d’intel·ligència artificial que s’ajusti a les necessitats de la teva pime. Descobriràs la inversió necessària i els passos a seguir per a la seva implementació. A més, es donarà prioritat al teu aprenentatge en tècniques d’intel·ligència artificial i es desenvoluparà un cas pràctic adaptat al teu negoci.

 • Identificació de conjunts de dades rellevants per a la implementació d’algoritmes d’IA, d’aquesta manera podràs tenir una millor comprensió de la informació de la teva pime.
 • Assessorar-te per a la creació de protocols de governança de dades amb normatives d’ IA, garantint la validesa i la veracitat dels mateixos quan apliqui la IA.
 • Analitzar eines d’ IA per a la gestió de dades, realitzant recomanacions basades en la realitat i la capacitat d’ inversió de la teva pime.
 • Orientar-te sobre com les tècniques d’ IA poden derivar informació valuosa a partir de les dades existents per impulsar la presa de decisions estratègiques.
 • Capacitar-te en l’ ús estratègic de les tècniques d’ IA en el maneig de dades.
 • Desenvolupar i executar un cas d’ús adaptat al negoci, relacionat amb l’aplicació de la intel·ligència artificial.
 • 10 < 50 empleats: 6.000 €
 • 50 < 100 empleats: 6.000 €
 • 100 < 250 empleats: 6.000 €

Servei d'Assessorament en Anàlisi de Dades (Bàsic)

Ajuda màxima
0

L’objectiu principal d’aquest servei és proporcionar-te un pla d’anàlisi de dades bàsic que s’ajusti a les necessitats de la teva petita o mitjana empresa. Descobriràs la inversió necessària i les accions requerides per a la seva implementació. A més, es donarà prioritat al teu aprenentatge en els processos d’extracció i anàlisi de dades.

 • Identificar aquelles dades de la teva pime que millorin l’ entesa de la informació disponible.
 • Analitzar les diferents opcions d’eines d’intel·ligència artificial per explotar i visualitzar les dades, recomanant la que millor s’adapti a la situació actual de la teva pime i la inversió necessària per a la seva adopció.
 • Establir informació de valor a partir del tractat de dades amb algoritmes d’intel·ligència artificial.
 • Assessorar-te sobre l’ explotació de les dades a través de l’ eina escollida.
 • Opcionalment, podrà assessorar-te sobre els processos de govern, gestió i gestió de qualitat de la dada d’acord amb les especificacions UNE 0077 “Govern de la dada”, UNE 0078 “Gestió de la dada” i UNE 0079 “Gestió de la qualitat de la dada”.
 • Desenvolupar i executar un cas d’ús adaptat al negoci en anàlisi de dades (nivell bàsic).
 • Identificar oportunitats o possibles usos de la IA en l’ àmbit de l’ anàlisi de dades.
 • 10 < 50 empleats: 6.000 €
 • 50 < 100 empleats: 6.000 €
 • 100 < 250 empleats: 6.000 €

Servei d'Assessorament en Anàlisi de Dades (Avançat)

Ajuda màxima
0

Si ja disposes d’un sistema d’anàlisi de dades bàsic, l’objectiu principal d’aquest servei és oferir-te un pla d’anàlisi més avançat i adaptat a les necessitats específiques de la teva empresa. Aquest pla definirà la inversió i les accions necessàries per implementar un sistema d’anàlisi de dades avançat a la teva empresa, donant prioritat a l’establiment, la millora, l’automatització i l’aprenentatge dels processos d’extracció i anàlisi de dades.

 • Identificar de les dades de la teva pime, obtenir la seva valoració i avaluar-ne l’ ús en conjunció amb altres fonts.
 • Generar i obtenir informació de valor a partir del tractat de dades amb algoritmes d’intel·ligència artificial per millorar la presa de decisions basades en les dades.
 • Proporcionar-te assessorament per a la comprensió de les dades de les teves pime i el maneig d’eines de gestió de les dades.
 • Opcionalment, podrà assessorar-te sobre l’avaluació de la capacitat dels processos de govern, gestió i gestió de qualitat de la dada seguint l’especificació UNE 0080 de “Guia d’avaluació del Govern, Gestió i Gestió de la Qualitat de la dada” i l’especificació UNE 0081″ Guia d’avaluació de la qualitat de dades”.
 • Desenvolupar i executar un cas d’ús adaptat a la teva pime utilitzant tècniques d’intel·ligència artificial, en anàlisi de dades (nivell avançat).
 • Identificar oportunitats o possibles usos de la IA en l’ àmbit de l’ anàlisi de dades avançades.
 • 10 < 50 empleats: 6.000 €
 • 50 < 100 empleats: 6.000 €
 • 100 < 250 empleats: 6.000 €

Servei d' Assessorament en Processos de Negoci o Procés de Producció

Ajuda màxima
0

L’objectiu principal d’aquest servei és identificar les àrees on es poden millorar i optimitzar els processos empresarials de la teva petita o mitjana empresa, així com definir un pla personalitzat per a la millora de processos en àrees clau. Aquest servei d’assessorament no només pot enfocar-se en un procés empresarial, sinó també en l’optimització de processos de producció o fabricació. En ambdós casos, s’utilitzaran tècniques d’intel·ligència artificial i es desenvoluparà un cas d’ús personalitzat per al negoci.

 • Comprendre les metes estratègiques, punts clau i objectius de la teva pime i alinear-les amb enfocament en la digitalització, ús de la intel·ligència artificial i millora dels processos empresarials (o, si s’escau, procés de fabricació seleccionat).
 • Analitzar els processos empresarials que portes a terme actualment, per identificar possibles millores. En el cas dels processos productius, es realitzarà una anàlisi del procés de fabricació seleccionat, identificant àrees d’ oportunitat per a l’ eficiència, qualitat i millora contínua.
 • Comunicar de manera efectiva als empleats de la teva pime la rellevància estratègica de la digitalització de processos, destacant com això no només optimitza el treball diari, sinó també enforteix la competitivitat.
 • Proporcionar assessorament especialitzat en eines de gestió de processos de negoci i d’intel·ligència artificial, abastant des de vendes i recursos humans fins a la gestió de projectes, i destacant solucions específiques per millorar l’eficiència i qualitat. Si, en el seu lloc, s’ ha optat per un procés de fabricació, es proporcionarà assessorament en eines i tecnologia per a l’ optimització i automatització d’ aquest procés productiu.
 • Desenvolupar i executar un cas d’ ús adaptat a o pime, utilitzant les tècniques apropiades, per a l’ optimització d’ un procés de negoci o, si s’ escau, procés de fabricació.
 • Identificar oportunitats o possibles usos de la IA en l’ àmbit dels processos de negoci o, si s’ escau, processos de producció.
 • 10 < 50 empleats: 6.000 €
 • 50 < 100 empleats: 6.000 €
 • 100 < 250 empleats: 6.000 €

Servei d'Assessorament en Estratègia i Rendiment de Negoci

Ajuda màxima
0

L’objectiu principal d’aquest servei és proporcionar-te un pla estratègic de negoci que millori el teu posicionament competitiu. El pla inclourà la inversió necessària i les eines apropiades, i es beneficiarà de les tecnologies d’intel·ligència artificial per augmentar la capacitat analítica. A més, es desenvoluparà un cas d’ús personalitzat per millorar el rendiment i l’estratègia de la teva empresa, identificant les necessitats i les mancances, així com les oportunitats per avançar respecte a la competència.

 • Analitzar la teva situació actual en intel·ligència de negoci per avaluar necessitats, identificar bretxes en l’ús de tecnologies d’intel·ligència de negoci i detectar oportunitats de millora.
 • Plantejar recomanacions per desenvolupar habilitats analítiques i fomentar una cultura de presa de decisions basada en el tractament de dades amb algoritmes d’intel·ligència artificial en l’escenari competitiu actual.
 • Assessorar-te en la incorporació de tècniques i eines avançades d’aprenentatge automàtic, intel·ligència artificial i mineria de dades, entenent les especificitats de la teva pime i alineant-les als objectius del negoci.
 • Definir al costat de tu una estratègia a mitjà i llarg termini per a la implementació i optimització de la intel·ligència de negoci basada a millorar el rendiment.
 • Disseny i execució d’ un cas d’ ús que demostri l’ efectivitat de les tècniques d’ anàlisi de la competència per millorar l’ estratègia i el rendiment del negoci.
 • Identificació d’ oportunitats o possibles usos de la IA en l’ àmbit de l’ estratègia i rendiment de negoci.
 • 10 < 50 empleats: 6.000 €
 • 50 < 100 empleats: 6.000 €
 • 100 < 250 empleats: 6.000 €

Servei d'Assessorament en Ciberseguretat (Bàsic)

Ajuda màxima
0

L’objectiu principal d’aquest servei és proporcionar-te un pla de ciberseguretat bàsic, personalitzat per a les necessitats específiques de la teva petita o mitjana empresa. Això inclou la realització d’un cas d’ús adaptat, així com l’aplicació de la documentació fonamental del teu Sistema de Gestió de Seguretat de la Informació (SGSI) d’acord amb les normes ISO 27001 i ENS de categoria mitjana a alta.

 • Conèixer la situació actual de la teva pime davant de riscos, identificant els actius i dades més valuoses per a la teva activitat.
 • Garantir la continuïtat de les teves pime davant possibles incidents de seguretat, minimitzant el risc d’interrupcions en l’activitat empresarial.
 • Elaborar i proporcionar un pla de resposta detallat davant bretxes de seguretat, definint protocols i actuacions específiques en cas de ciberatac.
 • Definir i establir al costat de tu, una estratègia de ciberseguretat personalitzada a curt i mitjà termini.
 • Complir amb les regulacions i estàndards de seguretat relacionats amb la protecció de dades i la seguretat de la informació.
 • Preparar la documentació bàsica per a la implantació d’un SGSI (ISO27001 i ENS mitjana-alta) per a un servei core ofert a clients o a AAPP.
 • Desenvolupar i executar un cas d’ús adaptat a les teves pime utilitzant les tècniques apropiades, en l’àrea de ciberseguretat.
 • Identificar les oportunitats o possibles usos de la IA en l’ àmbit de la ciberseguretat.
 • 10 < 50 empleats: 6.000 €
 • 50 < 100 empleats: 6.000 €
 • 100 < 250 empleats: 6.000 €

Servei d'Assessorament en Ciberseguretat (Avançat)

Ajuda màxima
0

Podràs accedir a aquest Servei d’Assessorament si disposas d’una protecció de seguretat bàsica i un pla de ciberseguretat establert, i desitges explorar sistemes de protecció més avançats.

 • Analitzar i realitzar proves de penetració i anàlisi de possibles vulnerabilitats la teva pime coneixent l’entorn tecnològic i operatiu en el qual et desenvolupa.
 • Implantar procediments i eines de ciberseguretat per a la gestió diària de la teva pime. D’aquesta manera podràs prevenir amenaces, detectar-les i respondre davant d’elles.
 • Protegir de manera proactiva la teva pime contra atacs dirigits cap a les dades, millorant la resistència i la capacitat de resposta davant d’amenaces.
 • Conscienciar els teus empleats de la importància en matèria de ciberseguretat i fomentar una cultura organitzacional centrada en la ciberseguretat i la gestió de riscos.
 • Identificar oportunitats o possibles usos de la IA en l’ àmbit de la ciberseguretat.
 • Desenvolupar i executar un cas d’ús adaptat a les teves pime utilitzant les tècniques apropiades, en l’àrea de ciberseguretat.
 • 10 < 50 empleats: 6.000 €
 • 50 < 100 empleats: 6.000 €
 • 100 < 250 empleats: 6.000 €

Servei d'Assessorament en Ciberseguretat (Preparació per a Certificació)

Ajuda màxima
0

Si ja disposes d’una protecció de seguretat bàsica, un pla personalitzat i l’estructura documental inicial de SGSI, l’objectiu principal d’aquest servei és assistir-te en la implementació de sistemes de protecció avançats, utilitzant les capacitats de la intel·ligència artificial, i preparar-te per a la certificació del teu SGSI.

 • Analitzar i realitzar proves de penetració i anàlisi de possibles vulnerabilitats la teva pime coneixent l’entorn tecnològic i operatiu en el qual et desenvolupa.
 • Revisar les teves polítiques, plans i procediments de ciberseguretat, identificant deficiències i aspectes a millorar.
 • Protegir de manera proactiva la teva pime contra atacs dirigits cap a les dades, millorant la resistència i la capacitat de resposta davant d’amenaces.
 • Conscienciar els teus empleats de la importància en matèria de ciberseguretat i fomentar una cultura organitzacional centrada en la ciberseguretat i la gestió de riscos.
 • Preparar la documentació perquè puguis presentar a la certificació del teu SGSI per a un servei core que ofereixen a clients o AAPP (ISO27001 i ENS mitjana-alta, segons la Guia CCN-STIC 825). Certificació no inclosa.
 • Desenvolupar i executar un cas d’ús adaptat a les teves pime utilitzant les tècniques apropiades, en l’àrea de ciberseguretat.
 • 10 < 50 empleats: 6.000 €
 • 50 < 100 empleats: 6.000 €
 • 100 < 250 empleats: 6.000 €

Servei d'Assessorament "360" en Transformació Digital

Ajuda màxima
0

L’objectiu principal d’aquest servei és proporcionar assessorament en la transformació digital de la teva petita o mitjana empresa, oferint solucions personalitzades per a les teves necessitats concretes. Definirem la inversió requerida i les accions estratègiques a implementar en cada àrea d’impacte per aconseguir una millora general. A més, es farà ús de tecnologies innovadores, com la intel·ligència artificial, per identificar oportunitats de millora i optimitzar el procés de transformació digital.

 • Analitzar els processos comercials existents per identificar aquelles àrees de la teva pime que podrien beneficiar-se de la digitalització.
 • Dissenyar i implementar programes de conscienciació per educar els teus empleats sobre la importància estratègica de la transformació digital.
 • Avaluar les eines i tecnologies ja en ús, oferint-te un assessorament per optimitzar el seu rendiment i alinear-les amb els teus objectius de transformació digital.
 • Desenvolupar una estratègia clara i personalitzada que articuli els objectius, terminis i passos específics per a la transformació digital.
 • Establir un marc per a la innovació contínua i l’ adaptabilitat a mesura que evolucionen les tecnologies digitals.
 • Desenvolupament i execució d’ un cas d’ ús adaptat al negoci, utilitzant les tècniques apropiades, que permeti conèixer els avantatges de la utilització d’ eines digitals.
 • Identificació d’ oportunitats o possibles usos de la IA en l’ àmbit de la transformació digital.
 • 10 < 50 empleats: 6.000 €
 • 50 < 100 empleats: 6.000 €
 • 100 < 250 empleats: 6.000 €

Kit Consulting

Solucions per categoria:

Vols que t’informem de les solucions? Envia’ns un email a kitconsulting@infordisa.com
Sol·licita l'ajuda de Kit Consulting

Mitjançant la seu electrònica de Red.es (https://sede.red.gob.es) o mitjançant un formulari automatitzat que també serà accessible des de la plataforma Accelera Pime (https://www.acelerapyme.gob.es/).

El termini per presentar les sol·licituds finalitza el 31 de desembre de 2024 a les 11.00 hores.

Estàs interessat amb el Kit Consulting?

Som la teva consultoria tecnològica

Contacta amb nosaltres